ChristenUnie over Oekraïne: samenwerking JA, toetreding NEE

vlaggen Europawoensdag 14 oktober 2015 17:05

Vandaag maakte de Kiesraad bekend dat er definitief een referendum wordt gehouden over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. Door het verdrag wordt handel drijven met Oekraïne gemakkelijker, al vrezen tegenstanders dat het verdrag een opmaat is voor het EU-lidmaatschap. ChristenUnie-Kamerlid Gert-Jan Segers: “Wat de ChristenUnie betreft is het associatieverdrag een vorm van goede samenwerking, maar kan er geen sprake zijn van toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie.”

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er goede betrekkingen zijn met buurlanden die grenzen aan de EU. Niet alleen is dit goed voor de Nederlandse export, ook biedt het kansen voor ondersteuning op het gebied van bijvoorbeeld mensenrechten- en anti-corruptiebeleid. Tegelijkertijd blijft het wat de ChristenUnie betreft aan de landen binnen de EU zelf welk visumbeleid ze voor Oekraïne vaststellen. Het associatieverdrag biedt die ruimte ook.

De kiezer mag zich in het voorjaar van 2016 uitspreken over het associatieverdrag. De ChristenUnie zal serieus kijken naar de uitkomsten van het referendum, maar bindt zich niet op voorhand aan de uitslag.

Wilt u meer weten over het associatieverdrag? Klik dan op deze link.

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie over Oekraïne: samenwerking JA, toetreding NEE'

Vennik, J.M. (Martijn) [661117]
Geplaatst op: 16-10-2015 21:01
Het associatieverdrag is naar mijn mening een slecht idee. Met name de timing is uitermate slecht. Ik heb op zich niets tegen een associatieverdrag van de EU met andere landen, maar vindt het zeer onverstandig om een dergelijk verdrag in de huidige geopolitieke situatie te sluiten met een land dat het slachtoffer is tussen conflicterende belangen. Het is dan ook naar mijn mening vooral bedoeld, hoewel Europa dat natuurlijk nooit hardop zal zeggen, om Rusland de les te lezen. Het is enkel een diplomatieke aanval op Russische belangen en invloedssfeer en kan dan ook enkel worden uitgelegd als een strategische geopolitieke zet van Europa terwijl elke zet van Rusland wordt veroordeeld. Dit associatieverdrag steunen komt daarom neer op steun aan een geopolitiek steekspel waar op lange termijn grote gevolgen aan verbonden kunnen zijn. Want de keuze die eenmaal wordt gemaakt vraagt om een langdurige en blijvende inzet aan diezelfde zijde. Afkeuring kan aan de ene kant natuurlijk worden uitgelegd als een keuze voor Rusland in deze tegenstelling, maar afkeuring op basis van timing en het op de lange baan schuiven ervan is enkel een teken van onpartijdigheid.
We kunnen onmogelijk olie op het geopolitieke vuurtje gooien en de relatie met Rusland ernstig schaden. We hebben, zeker in de nabije toekomst, de Russen hard nodig als het gaat om internationale problemen en moeten dan ook daar naar handelen en dit verdrag, vanwege deze timing, afwijzen. Temeer omdat een associatieverdrag direct verwijst naar de mogelijkheid Oekraïne op termijn lidmaatschap te verlenen. Enkel een handelsverdrag had in die zin een veel betere keuze geweest en had voor Europa minder nadelen en dezelfde voordelen.
Vennik, J.M. (Martijn) [661117]
Geplaatst op: 16-10-2015 21:07
Het bovenstaande geldt des te meer omdat er tegelijkertijd ook associatieverdragen met andere landen, Moldavië en Georgië, zijn gesloten en ook het conflict zijn van het steekspel tussen twee invloedssferen. Nee stemmen dus bij het referendum!

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.