ChristenUnie: humanitaire crisis dreigt bij uitblijven Europese aanpak

Joël in Macedoniëmaandag 19 oktober 2015 16:48

De ChristenUnie maakt zich ernstig zorgen over de humanitaire situatie van vluchtelingen in onder meer Servië. Terwijl aan de ene kant onder meer EU-lidstaat Griekenland en Macedonië vluchtelingen massaal doorsturen, sluiten Hongarije (met een metershoog hek) en Slovenië de grenzen. Vluchtelingen dreigen daardoor vast te lopen in Servië. Met de winter op komst, dreigt een humanitaire crisis, waarschuwde ook al de UNHCR. Joël Voordewind, die zelf twee weken geleden een bezoek bracht aan de grenzen van Macedonië en Servië, heeft Kamervragen gesteld aan minister Ploumen en staatssecretaris Dijkhoff.

Voordewind vraagt om het gebrek aan voedsel, kleding, dekens en onderdak op korte termijn en voor de komende winter op te lossen. Ook roept hij op om Slovenië te ondersteunen om opstoppingen bij de grens te voorkomen.

De humanitaire situatie die is ontstaan door het sluiten van de grenzen door EU-lidstaten, laat volgens de ChristenUnie zien wat het gebrek aan een gemeenschappelijke en structurele oplossing vanuit de EU betekent. De ChristenUnie is voor het instellen van Europese 'processing centers' aan de buitengrenzen van de EU, waar vluchtelingen en andere migranten worden opgevangen en gescreend en geselecteerd. Vluchtelingen kunnen daar direct verdeeld worden over de lidstaten, economische migranten worden versneld teruggestuurd.

Vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht dat meer dan 10.000 vluchtelingen vast komen te zitten in Servië en een tekort aan humanitaire hulp ontstaat in landen op de ‘Balkanroute’.

  1. Kent u het bericht “Meer dan 10.000 vluchtelingen in Servië, zonder eten” (NOS, 19 oktober 2015) en “Tekort aan hulp in Balkan dreigt door domino-effect grensrestricties” (Volkskrant, 19 oktober 2015), naar aanleiding van het sluiten van de grens met Servië door Hongarije?
  2. Erkent u dat landen als Griekenland, Macedonië en Servië in grote problemen komen om de humanitaire voorzieningen voor vluchtelingen op peil te houden, door het sluiten van de grens door Hongarije en het beperken van de instroom tot 2500 vluchtelingen per dag door Slovenië? Wat is uw reactie op de waarschuwing van de UNHCR dat de hulpverlening tekort zal schieten nu de vluchtelingenstroom ineens wordt gestopt en dat er grote zorgen zijn over de humanitaire situatie, onder meer door de invallende winter?
  3. Welke actie onderneemt u en welke actie onderneemt de Europese Unie op korte termijn voor landen als Macedonië en Servië? Hoeveel geld heeft de EU beschikbaar gesteld voor humanitaire hulp in ‘doorreislanden’ op de Balkanroute?[1] Is dit voldoende om het gebrek aan voedsel, kleding, dekens en onderdak op korte termijn en voor de komende winter op te lossen?
  4. Bent u met mij van mening dat de huidige vluchtelingenproblematiek vraagt om nauwere samenwerking met, en ondersteuning van, onder meer Macedonië en Servië? In hoeverre worden deze landen nu al betrokken bij de gemeenschappelijke Europese aanpak?
  5. Welke concrete actie wordt vanuit de EU ondernomen richting lidstaten als Hongarije en Slovenië, nu zij treinen met vluchtelingen tegenhouden en vluchtelingen in Macedonië en Servië in grote problemen brengen? Bent u bereid om bij de EU aan te dringen op het ondersteunen van Slovenië om de doorstroom van vluchtelingen mogelijk te maken en opstoppingen te voorkomen?

Welke rol spelen de zogenaamde ‘hotspots’ in dit geheel? Is er überhaupt al sprake van een gemeenschappelijke Europese aanpak, al dan niet via de hotspots, om dit humanitaire probleem aan te pakken? Erkent u dat deze gemeenschappelijke aanpak op dit moment ernstig tekort schiet? Deelt u onze conclusie dat de huidige vluchtelingencrisis vraagt om het instellen van Europese processing centers waarbij vluchtelingen en andere migranten aan de buitengrenzen worden opgevangen, verdeeld worden over de lidstaten en waarbij economische migranten versneld worden teruggestuurd?

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: humanitaire crisis dreigt bij uitblijven Europese aanpak'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.