'Europa mag nationale grensbewaking niet overrulen, wel landen buiten Schengen plaatsen'

voordewind-banner-3-944x39016-12-2015 13:53 16-12-2015 13:53

De ChristenUnie wil dat Europa niet zonder toestemming van een lidstaat kan ingrijpen in de nationale grensbewaking. In plaats daarvan moeten de grenzen van Schengen kunnen worden opgeschort als een land er niet in slaagt om de buitengrenzen te bewaken en het land aangeboden hulp bovendien afwijst. Een motie hiertoe werd met brede steun aangenomen door de Tweede Kamer.

Tweede Kamerlid Joël Voordewind: “Binnen Europa werken we als lidstaten samen aan grensbewaking, maar van overrulen door de Europese Commissie kan geen sprake zijn. Tegelijkertijd zien we dat een land als Griekenland er niet in slaagt om mensen te registreren, op te vangen en te screenen en dat zij het aanbod om hen daarbij te helpen afslaat. Dan moet dat proces maar buiten Griekenland om.” Binnen het Schengenverdrag is grensbewaking niet mogelijk, daarom zou Griekenland in zo’n geval (tijdelijk) buiten Schengen geplaatst moeten worden.

Voordewind diende gisteren tijdens het debat over de Europese Top die vandaag start een motie in om met alternatieve voorstellen te komen voor de overdracht van bevoegdheden die de Europese Commissie voorstelt. VVD en SP dienen de motie mede in.

De motie, zoals deze is aangenomen:

De Kamer, gehoord de beraadslaging,

overwegende dat volgens het voorstel voor een Europese grens- en kustwacht de Europese Commissie het besluit kan nemen om het Europese agentschap in uiterste instantie zonder toestemming van een lidstaat te laten ingrijpen in de nationale grensbewaking;

overwegende dat hierbij in feite sprake is van soevereiniteitsoverdracht van lidstaten naar de Europese Commissie;

overwegende dat er ook andere middelen bestaan om de grensbewaking op orde te brengen, waaronder het instellen van strengere (binnen)grenscontroles of de mogelijkheid om een lidstaat (tijdelijk) uit te sluiten van het Schengenverdrag;

verzoekt de regering, de Kamer binnen drie weken een BNC-fiche toe te sturen over het migratiepakket en over alle andere voorstellen en om binnen de Europese Raad geen onomkeerbare stappen te nemen wanneer het gaat om de overdracht van bevoegdheden,

en gaat over tot de orde van de dag.

« Terug

Reacties op ''Europa mag nationale grensbewaking niet overrulen, wel landen buiten Schengen plaatsen''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.