Schriftelijke vragen Joël Voordewind, Ten Broeke (VVD), Van Helvert (CDA), De Roon (PVV) en Van der Staaij (SGP) over een rapport over schoolboeken, uitgegeven door de Palestijnse Autoriteit

03-08-2018 00:00

Schriftelijke vragen Joël Voordewind, Ten Broeke (VVD), Van Helvert (CDA), De Roon (PVV) en Van der Staaij (SGP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken

Kamerstuknr. 2018Z14502

Vraag 1
Bent u bekend met het rapport «Palestinian Authority textbooks: the attitude to Jews, Israel and peace»1)

Vraag 2
Hoe beoordeelt u de constateringen uit het rapport dat in onderwijsboeken van de Palestijnse Autoriteit (PA) de staat Israël wordt gedelegitimiseerd en gedemoniseerd, geweld wordt verheerlijkt en toe opgeroepen en dat er sprake is van een gebrek aan educatie over vrede?

Vraag 3
Deelt u de mening dat kinderen dienen te leren over waarden als tolerantie en co-existentie, en niet geïndoctrineerd dienen te worden met onverdraag-zaamheid en geschiedsvervalsing?

Vraag 4
Deelt u de opvatting dat het Palestijnse onderwijs in de huidige vorm schadelijk is voor de levensvatbaarheid van een duurzame en vreedzame twee-statenoplossing?

Vraag 5
Deelt u de opvatting dat het onderwijsmateriaal van de PA vrede tegenwerkt en grondig aangepast dient te worden?

Vraag 6
Bent u bekend met de antwoorden van uw voorganger A.G. Koenders op de vragen van de leden Van der Staaij (SGP), De Roon (PVV), Baudet (FvD), Ten Broeke (VVD), Voordewind (ChristenUnie) en Knops (CDA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over haatzaaien in Palestijnse schoolboeken? 2)

Vraag 7
Kunt u aangeven of «het aandringen door Nederland, de EU en andere landen bij beide partijen het aanzetten tot haat en geweld tegen te gaan» enig resultaat heeft behaald? Zo ja, wat is het resultaat? Zo nee, waarom zijn deze resultaten uitgebleven?

Vraag 8
Bent u bekend met het besluit van de Britse Staatssecretaris voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika Alistair Burt om een internationaal onderzoek in te stellen naar het Palestijnse onderwijscurriculum en zijn voornemen om hierbij andere donorlanden te betrekken? 3)

Vraag 9
Is de Nederlandse regering bereid aan dit onderzoek medewerking te verlenen? Zo nee, waarom niet?

1) Update, June 2018, https://www.terrorism-info.org.il/app/uploads/2018/07/E_184_18.pdf

2) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2016–2017, nr. 1853

3) https://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Britain-to-lead-review-of-incitement-in-Palestinian-textbooks-561886

Meer informatie

« Terug