Schriftelijke vragen Joël Voordewind en Maarten Groothuizen (D66) over het bericht dat eenvijfde van de Syriërs wordt afgewezen vanwege extremistische of conservatieve denkbeelden

31-08-2018 00:00

Schriftelijke vragen Joël Voordewind en Maarten Groothuizen (D66) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Vraag 1
Kent u het bericht «Eenvijfde Syriërs afgewezen voor Turkije-deal vanwege extremistische of conservatieve denkbeelden»? 1)

Vraag 2
Kunt u bevestigen dat eenvijfde van de Syrische vluchtelingen die worden voorgedragen door de UNHCR wordt afgewezen vanwege extremistische of conservatieve denkbeelden? Zo nee, hoeveel vluchtelingen worden er dan afgewezen op basis van deze gronden? Kunt u dat uitsplitsen? Kunt u ook aangeven welk deel van de vluchtelingen zich uit eigen beweging terugtrekt?

Vraag 3
Wat betekent het precies dat mensen «te conservatief» zijn om naar Nederland te komen? Aan welk criterium wordt precies getoetst? Deelt u de kritiek dat dit criterium te veel wordt opgerekt?

Vraag 4
Wat betekent het toetsen van de integratiekans voor het aantal vluchtelingen dat wordt opgenomen door Nederland? In hoeverre zorgt dit ervoor dat Nederland ook daadwerkelijk minder vluchtelingen opneemt?

Vraag 5
Is deze manier van toetsen vergelijkbaar met andere Europese lidstaten? Zo nee, waarom hanteert Nederland een afwijkende toets?

Vraag 6
Deelt u de mening dat deze vorm van toetsing geen reden mag zijn uiteinde-lijk minder Syrische vluchtelingen op te nemen?

Vraag 7
Is het juist dat Nederland in 2018 tot nu toe 288 Syrische vluchtelingen heeft opgenomen vanuit Turkije? Hoeveel Syrische vluchtelingen heeft Nederland sinds het begin van de EU-Turkije-verklaring opgenomen?

Vraag 8
Hoe gaat u samen met uw Europese collega’s ervoor zorgen dat de toezeg-gingen over het opnemen van vluchtelingen uit Turkije worden nagekomen?

Vraag 9
Kent u het artikel «In Grieks vluchtelingenkamp proberen zelfs kinderen zelfmoord te plegen»? 2)

Vraag 10
Hoe beoordeelt u op dit moment de situatie van vluchtelingen in de Griekse opkampen? In hoeverre ziet u hier verbetering in?

Vraag 11
In hoeverre heeft u goed zicht op wat er gebeurt met het Europese geld dat wordt geïnvesteerd in de vluchtelingenkampen in Griekenland? Hoe verklaart u dat het mogelijk is dat in sommige kampen de omstandigheden zo slecht zijn en blijven, ondanks de hulp van de EU? Welke mogelijkheden ziet u de omstandigheden in de Griekse opvangkampen te verbeteren?

Vraag 12
Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor aanvang van het debat over de Europese top?

1) https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/eenvijfde-syriers-afgewezen-voor-turkije-deal-vanwege-extremistische-of-conservatieve-denkbeelden~bb545cbb/

2) https://nos.nl/artikel/2247931-in-griekse-vluchtelingenkamp-proberen-zelfs-kinderen-zelfmoord-te-plegen.html

Meer informatie

« Terug