Bijdrage Joël Voordewind schrift. vragen vastleggen evolutietheorie in de nieuwe leerlijn biologie

dinsdag 01 maart 2011

Vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het vastleggen van de evolutietheorie in de nieuwe leerlijn biologie.

 

  1. Hebt u kennisgenomen van het standpunt van stichting De Oude Wereld over het advies over de nieuwe leerlijn biologie? (Reformatorisch Dagblad, 1 maart 2011)
  2. Bent u met mij van mening dat het borgen van een eenzijdige visie op het ontstaan van de aarde de vrijheid van scholen sterk inperkt om vanuit de eigen grondslag biologieonderwijs te geven? Geeft de leerlijn niet een te eenzijdig beeld door alleen de evolutietheorie hierin op te nemen?
  3. In hoeverre zijn scholen nog in staat om het ‘hoe’ van het biologieonderwijs in te vullen, wanneer via het ‘wat’, via de leerlijn, de evolutietheorie eenzijdig wordt vastgelegd? Komt het door tijdgebrek, zoals het artikel u citeert, dat slechts aandacht kan worden besteedt aan één populaire ontstaanstheorie? Zo ja, bent u met mij van mening dat tijdgebrek geen reden kan zijn om via de leerlijn een eenzijdige eis op te leggen aan scholen?
  4. Heeft de leerlijn sterke invloed op de inhoud van het lesmateriaal? Zo ja, zijn scholen in staat om evenwichtig lesmateriaal te kunnen kiezen na invoering van deze leerlijn?

« Terug