Bijdrage Joël Voordewind aan het voortgezet algemeen overleg Asiel en terugkeer (AO d.d. 20/06)

donderdag 05 juli 2012

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind aan een voortgezet algemeen overleg met minister Leers van Immigratie, Integratie en Asiel

Onderwerp:   VAO Asiel en terugkeer (AO d.d. 20/06)

Kamerstuk:   19 637

Datum:            5 juli 2012

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik heb een motie over de Irakezen die in Ter Apel en de tentenkampen zijn opgevangen.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat gedwongen terugkeer naar Irak op dit moment niet mogelijk is;

constaterende dat in afwachting van terugkeer een groep Irakezen wordt opgevangen in Ter Apel en andere vrijheidsbeperkende locaties;

van mening dat, nu terugkeer niet op korte termijn te verwachten valt, er geen onnodige restricties aan deze groep moeten worden opgelegd en het VBL-regime niet op zijn plaats is;

verzoekt de regering, de groep Irakezen die in Ter Apel en andere VBL's werkt aan terugkeer geen onnodige beperkingen op te leggen en hen vanuit de gewone opvang te laten werken aan terugkeer,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind, Schouw en Dijksma. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 1556 (19637).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug