Bijdrage Joël Voordewind aan het voortgezet algemeen overleg Voortgang vervanging F16 (AO d.d. 5/7)

05-07-2012 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind aan een voortgezet algemeen overleg met minister Hillen van Defensie

Onderwerp:   VAO Voortgang vervanging F16 (AO d.d. 5/7)

Kamerstuk:   26 488

Datum:           5 juli 2012

De heer Voordewind (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik dank de ministers voor de beantwoording van mijn vragen. Ook ik had aangekondigd dat ik een motie zou indienen, maar ik zal dat niet doen omdat de minister van Defensie heel duidelijk heeft aangegeven dat hij een onafhankelijk onderzoek zal uitvoeren. Ik hoop dat de rest van de Kamer het geduld heeft om dat onderzoek af te wachten en daarna pas een heel verstandig besluit te nemen.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug