Schriftelijke vragen Joël Voordewind e.a. over de verslechterde positie van moslims in Birma

12-11-2012 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind en het Lid Kees van der Staaij (SGP) aan de minister van Buitenlandse Zaken

Onderwerp:   De verslechterde positie van moslims in Birma

Kamerstuk:    2012Z19173

Datum:            12 november 2012

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht «Moslims Birma vogelvrij»? 1)

Vraag 2

Is het juist te stellen dat de Birmese overheid de gewelddadige escalatie tussen de boeddhistische meerderheid en de islamitische minderheid niet aankan? Deelt u de mening dat door het oplaaiend conflict de voorzichtige hervormingen van de Birmese regering, in ruil voor (financiële) westerse steun, grotendeels teniet worden gedaan?

Vraag 3

Hoe verhoudt de huidige verslechterde situatie in het land, waarbij soms hele islamitische dorpen met de grond gelijk worden gemaakt, zich tot uw uitspraken eerder dit jaar dat de banden met Birma aangehaald moeten worden?

Vraag 4

In hoeverre bent u van mening dat Birma steun nodig heeft, bijvoorbeeld in VN-verband, om de orde en veiligheid te herstellen en de islamitische minderheid effectief te beschermen? Bent u bereid u hiervoor in internatio-naal verband sterk voor te maken? Zo nee, waarom niet?

1) 30 oktober 2012, http://www.nd.nl

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug