Bijdrage Joël Voordewind aan het voortgezet algemeen overleg Situatie rond tentenkamp A'dam Osdorp

woensdag 21 november 2012

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind aan het voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Teeven van Veiligheid & Justitie over de situatie rond het tentenkamp in Amsterdam Osdorp

Onderwerp:               VAO Situatie rond het tentenkamp in Amsterdam Osdorp (AO d.d. 21/11)

Kamerstuk:               29 344

Datum:                        21 november 2012

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter. De staatssecretaris zegt dat hij mensen geen valse hoop wil geven. Het is volgens mij nooit goed om mensen hun hoop te ontnemen. Daarom dient mijn fractie een drietal moties in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in Den Haag en Amsterdam uitgeprocedeerde asielzoekers tentenkampen hebben opgezet;

overwegende dat in sommige delen van Irak de situatie dermate onveilig is dat van uitgeprocedeerde Irakese asielzoekers niet kan worden verwacht, terug te keren;

verzoekt de regering, in ieder geval tijdelijk verblijf voor deze Irakese asielzoekers mogelijk te maken en te zoeken naar een structurele oplossing,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind, Gesthuizen, Schouw en Krol. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 94 (29344).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in Den Haag en Amsterdam uitgeprocedeerde asielzoekers tentenkampen hebben opgezet;

van mening dat onuitzetbare asielzoekers ook recht hebben op menswaardige opvang totdat er daadwerkelijk sprake is van terugkeer naar het land van herkomst;

overwegende dat niet iedereen die terug wil inderdaad terug kan wegens het ontbreken van de benodigde papieren door gebrek aan medewerking van het land van herkomst en dat dit zelfs per regio van een land kan verschillen;

overwegende dat statelozen, vaak uit voormalige Sovjetlanden die niet meer bestaan, vrijwel nooit de benodigde papieren kunnen verkrijgen;

verzoekt de regering, de buitenschuldcriteria ruimhartiger te interpreteren waarbij er rekening wordt gehouden met de werkwijze/weigering van ambassades van het desbetreffende land van herkomst en de positie van statelozen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind, Van Ojik, Gesthuizen, Krol en Schouw.

Zij krijgt nr. 95 (29344).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in Den Haag en Amsterdam uitgeprocedeerde asielzoekers tentenkampen hebben opgezet;

overwegende dat een maand na afwijzing van het asielverzoek de opvang wordt beëindigd;

van mening dat mensen die nog niet klaar zijn met de gerechtelijke procedure in feite op straat worden gezet;

verzoekt de regering, de opvang voor asielzoekers te regelen tot en met de uitspraak in hoger beroep,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind, Van Ojik, Gesthuizen, Krol en Schouw.

Zij krijgt nr. 96 (29344).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug