Schriftelijke vragen Joël Voordewind over christelijke vluchtelingen van Iraanse afkomst

dinsdag 04 december 2012

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Onderwerp:   Christelijke vluchtelingen van Iraanse afkomst

Kamerstuk:    2012Z20961

Datum:            4 december 2012

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de twee uitspraken van de Raad van State van 30 november 2012. inzake christelijke vluchtelingen van Iraanse afkomst?

Vraag 2

Hoe gaat u de uitspraken van de Raad van State, welke stellen dat van gelovigen niet kan worden verlangd dat zij zich terughoudend gedragen, omzetten in beleid?

Vraag 3

Hoeveel soortgelijke asielaanvragen lopen er op dit moment? Bent u bereid om alle geplande uitzettingen naar Iran van soortgelijke zaken per direct stop te zetten totdat er duidelijk is over welke invloed deze uitspraken hebben op het asielbeleid? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Bent u bereid deze vragen met spoed te behandelen?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug