Bijdrage Joël Voordewind aan het voortgezet algemeen overleg Ontruiming tentenkampen

donderdag 20 december 2012

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Teeven van Veiligheid & Justitie

Onderwerp:   VAO Ontruiming tentenkampen (AO d.d. 19/12)

Kamerstuk:    29 344

Datum:            20 december 2012

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik was van plan om een motie in te dienen, maar ik dacht eraan iets fysieks te doen, namelijk een foto laten zien van Ben Knapen, oud-staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking. Hij was onlangs in Mogadishu, met een kogelvrij vest en een helm. Die foto wilde ik dan ook maar doorgeven aan deze staatssecretaris, om te laten zien hoe onveilig het nog steeds is in Mogadishu. Ter begeleiding daarvan geef ik hem ook de motie mee. Deze luidt als volgt.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het BuZa-reisadvies over Somalië stelt dat de veiligheidssituatie in Mogadishu nog steeds slecht en extra precair is ten tijde van de vorming van de nieuwe regering;

constaterende dat de regering Mogadishu niet meer aanmerkt als artikel 15c-gebied;

overwegende, dat de afname van de macht van Al-Shabaab niet heeft geleid tot een aanzienlijke verbetering in de veiligheidssituatie, aangezien zij zich steeds vaker wendt tot het gebruik van IEDs en zelfmoordaanslagen;

constaterende dat de situatie in zes districten, onder meer in het grootste district Karan, zelfs is verslechterd;

verzoekt de regering Mogadishu wederom als artikel 15c-gebied aan te merken,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind, Gesthuizen, Voortman en Thieme. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 111 (29344).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug