Bijdrage Joël Voordewind aan het voortgezet algemeen overleg Ontplooiing Patriot-systemen in Turkije

donderdag 20 december 2012

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind aan een voortgezet algemeen overleg met minister Timmermans van Buitenlandse Zaken en minister Hennis-Plasschaert van Defensie

Onderwerp:   VAO Ontplooiing Patriot-systemen in Turkije (AO d.d. 20/12)

Kamerstuk:   

Datum:            20 december 2012

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter. Terugkijkend op het debat moet mij van het hart dat de minister het ons niet makkelijk heeft gemaakt in eerste termijn. We hebben flink moeten doorvragen op de punten die voor de fractie van de ChristenUnie zeer relevant waren om een overzicht te krijgen of wij kunnen instemmen met deze missie. De vraag van Turkije naar Patriots is legitiem, maar onze fractie zocht wel, samen met deze minister, naar de nut en noodzaak van de missie. Alles afwegende heeft onze fractie besloten om toch voor de missie te stemmen, maar wel dankzij de toezegging van deze minister dat hij aan de Turkse regering gaat vragen of zij ons wil informeren als er voornemens zijn om aanvallen uit te voeren op Syrisch grondgebied. De minister heeft ook toegezegd dat op het moment dat offensieve acties gaan plaatsvinden van Turkije jegens Syrië, de Kamer meteen wordt geïnformeerd. Voor ons zal dat dan ook een nieuw weegmoment zijn om te zien of de missie voortgezet zou moeten worden.

Wij steunen de missie en de troepen die die kant opgaan. Wij wensen hen alle goeds toe en een behouden toekomst. We wensen de mensen in Syrië die sterk te lijden hebben Gods zegen toe, want het zijn zeer moeilijke tijden voor met name deze mensen.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug