Bijdrage Joël Voordewind aan het algemeen overleg Ontwikkelingen Gaza

29-11-2012 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken aan een algemeen overleg met minister Timmermans van Buitenlandse Zaken

Onderwerp:               Ontwikkelingen Gaza

Kamerstuk:               21 501 - 02

Datum:                        29 november 2012

De heer Voordewind (ChristenUnie): Voorzitter. Ook bij de ChristenUnie is er natuurlijk opluchting dat er een staakt-het-vuren is en dat het geweld en het bloedvergieten zijn gestopt. Daarmee zijn we er alleen nog lang niet. De wapensmokkel is een belangrijk en cruciaal probleem. Dat hebben we twee jaar geleden ook gezien toen er een wapenstilstand was. Blijkbaar is de afgelopen twee jaar de wapenvoorraad weer flink aangevuld vanuit Egypte. Wie zegt ons dat we over twee jaar, of misschien wel over een jaar, weer eenzelfde soort conflict krijgen als we met name de grens met Egypte niet dicht krijgen voor wapensmokkel? De uitspraken van de tweede man van Hamas doen die vermoedens aanwakkeren. Abu Marzouk zegt dat Hamas zal doorgaan met de smokkel van wapens naar Gaza, hoeveel men ook nodig heeft, en dat Hamas zich niks zal aantrekken van een staakthetvuren. Is de minister het met de ChristenUnie eens dat een internationale troepenmacht nodig is om te komen tot een robuust mandaat rondom de wapensmokkel? Zou daarvoor het instrument van multilateral forces gebruikt kunnen worden? Dit instrument is al eerder uitonderhandeld door Egypte, Israël en de Verenigde Staten. Zou dit een goed instrument zijn?

Is de hulp die aan Gaza gegeven wordt, gebonden aan een aantal voorwaarden? Dit geldt natuurlijk niet voor directe humanitaire hulp, hoewel je je ook daarvan kunt afvragen of Qatar die hulp niet al heeft geboden met zijn 200 miljoen. Is verdere hulp begrensd door te kijken wat de dual-usewaarde van de geïmporteerde of gesubsidieerde goederen zou kunnen zijn? Ik kom te spreken over de waarnemersstatus. De minister zei vorige keer dat het streven was om tot één EU-standpunt te komen. Die ambitie ligt inmiddels aan diggelen, want we weten dat Frankrijk, Denemarken en zelfs het Verenigd Koninkrijk hebben aangegeven dat ze onder voorwaarden voor ophoging van de status zijn. Wat wordt uiteindelijk de inzet van Nederland? Wat gaat Nederland straks stemmen? Hoe kan de Palestijnse Autoriteit voldoen aan de eerder gestelde criteria aan een staat? In de eerste plaats zijn er geen omlijnde grenzen en in de tweede plaats is er geen eenduidige regering; de heer Ten Broeke had het er al over. Volkenrechtelijk gezien zou dit ook niet kunnen; we weten hoe de minister hecht aan volkenrechtelijke richtlijnen. De minister hecht ook enorm aan de Osloakkoorden. Daarin staat dat geen van de partijen eenzijdige stappen zou mogen zetten om tot een goed resultaat te komen, tot onderhandelingen te komen met een vredesakkoord. Is de minister het eens met de stelling dat dit tegen de Osloakkoorden in zal gaan en dat deze akkoorden hiermee de prullenbak in zouden kunnen gaan?

De minister heeft in beantwoording van Kamervragen aangegeven dat de bouw van huizen de grootste bedreiging zou kunnen zijn voor de vrede in Israël. Kan hij deze uitspraak verder toelichten? Er is een bouwstop geweest van tien maanden. Als die uitspraak waar zou zijn, zouden we inmiddels vrede hebben gekregen in het Midden-Oosten. Dit is echter niet het geval. Graag een nadere toelichting.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug