Schriftelijke vragen Joël Voordewind ea over de ontvoering van de twee Syrische bisschoppen

woensdag 24 april 2013

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind en de Leden Bonis (PvdA),  Omtzigt (CDA), Ten Broeke (VVD), Sjoerdsma (D66), Van Bommel (SP), Van der Staaij (SGP) en Van Ojik (GroenLinks) aan de minister van Buitenlandse Zaken

Onderwerp:   De ontvoering van de twee Syrische bisschoppen

Kamerstuk:    2013Z08490

Datum:            24 april 2013

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de ontvoering van de twee bisschoppen in Syrië? 1)

Vraag 2

Kunt u bevestigen dat zij zijn ontvoerd en hun chauffeur is gedood tijdens de ontvoering?

Vraag 3

Bent u bereid bilateraal en in samenspraak met uw Europese collega's actie te ondernemen om bemiddeling te vragen van de strijdende partijen om tot zo spoedig mogelijke vrijlating te komen van de twee bisschoppen?

Vraag 4

Bent u bereid de Kamer te informeren over uw inspanningen hiertoe?

1) Zie persbericht van ABM, Aramese Beweging voor Mensenrechten

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug