Schriftelijke vragen Joël Voordewind over benoeming Iran tot voorzitter VN Ontwapeningsconferentie

dinsdag 21 mei 2013

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken aan de minister van Buitenlandse Zaken

Onderwerp:   De benoeming van Iran tot voorzitter van de VN Ontwapeningsconferentie

Kamerstuk:   2013Z09772

Datum:            21 mei 2013

Vraag 1

Heeft u kennis genomen van het bericht ‘Iran defends post as chair of U.N. disarmament conference. 1)

Vraag 2

Bent u het met ons van mening dat (nucleaire) ontwapening, waarvan het proces al enkele jaren in een impasse verkeerd, een belangrijk proces is welke de volle steun van de Nederlandse overheid verdient? Bent u het bovendien met ons eens dat de verkiezing van Iran als voorzitter van deze VN-conferentie op zijn zachtst gezegd grote twijfels oproept over de mogelijkheid vooruitgang te boeken, ook gegeven de n.b. VN-sancties tegen Iran? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Heeft u kennis genomen van het besluit van de Verenigde Staten om elke vergadering van de conferentie te boycotten zolang deze onder leiding van Iran staat? Bent u bereid dit voorbeeld te volgen en hiervoor steun te zoeken bij uw Europese collega’s Zo nee, waarom niet?

1) Reuters, 14 mei 2013: http://www.reuters.com/article/2013/05/14/us-iran-un-usa-idUSBRE94D0P120130514

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug