Schriftelijke vragen Joël Voordewind ea over financ. bouwprojecten India met schending arbeidsrecht

maandag 06 mei 2013

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind en de Leden Desirée Bonis (PvdA) en Marianne Thieme (PvdD) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Onderwerp:   Financiering van bouwprojecten in India waar schending van arbeids- en kinderrechten plaatsvindt

Kamerstuk:    2013Z09018

Datum:           6 mei 2013

Vraag 1

Kent u het bericht ‘Nederlands hulpgeld naar kinderarbeid in India’? 1)

Vraag 2

Welk aandeel heeft Nederland in de Asian Development Bank (ADB) en hoeveel draagt Nederland financieel bij?

Vraag 3

Wat is uw reactie op het onderzoek van lokale vakbonden, ondersteund door vakcentrale FNV en de internationale Global Unions Federation, waaruit blijkt dat kinderarbeid, uitbuiting en andere schending van arbeidsrechten plaatsvindt bij projecten die door de ADB gefinancierd worden?

Vraag 4

Deelt u de mening dat de ADB onvoldoende verantwoordelijkheid neemt om schending van arbeidsrechten te voorkomen en te bestrijden en daarbij stakeholders als vakbonden te betrekken, aangezien de ontwikkelingsbank in een reactie meldt dat de verantwoordelijkheid bij de lener ligt en niet bij de bank?

Vraag 5

Op welke manier wilt u de inzet zoals verwoord in uw beleidsnota op Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, de naleving van de OESO-richtlijnen en ILO-normen en de inzet op ‘due diligence’ in deze situatie toepassen?

Vraag 6

Welke rol kan een ‘labour desk’ spelen bij het verbeteren van klachtenbehandeling en monitoring van projecten? Bent u bereid in te zetten op dit instrument om ‘acces to remedy’, zoals voorgesteld in het Ruggie-framework, toe te passen? Bent u bereid om, net als bij de International Finance Corporation (IFC) van de Wereldbank, in te zetten op transparantie, een klachtenmechanisme en een sanctiemechanisme?

Vraag 7

Welke actie onderneemt u om toezicht en sanctionering te verbeteren bij ADB-projecten, aangezien Nederland donor en aandeelhouder van de ADB is? Wat is uw inzet bij de aandeelhoudersvergadering van de ADB in Delhi? Bent u bereid de Kamer te informeren over de resultaten?

Vraag 8

Bent u bereid ook het beleid van de Wereldbank en andere regionale banken waaraan Nederland bijdraagt te toetsen op de aandacht die wordt besteed aan het voorkomen en bestrijden van het schenden van arbeidsrechten en zo nodig u in te zetten voor verbetering daarvan?

1) NRC, 1 mei 2013, http://www.nrc.nl/nieuws/2013/05/01/nederlands-hulpgeld-naar-kinderarbeid-in-india/

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 


« Terug