Inbreng Joël Voordewind inz. Wetsvoorstel stichting en ophef. openbare scholen verzelfst. besturen

dinsdag 14 mei 2013

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwerp:   Wetsvoorstel i.v.m. de stichting en opheffing van openbare scholen door verzelfstandigde besturen in het primair onderwijs

Kamerstuk:    33 598

Datum:            14 mei 2013

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennisgenomen van de wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES in verband met de stichting en opheffing van openbare scholen door verzelfstandigde besturen in het primair onderwijs.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen in hoeverre sprake is van een initiatiefrecht van ouders, aangezien artikel 75 slechts het recht op het eisen van een haalbaarheidsonderzoek aan de gemeente inhoudt. Welke meerwaarde heeft dit nieuwe artikel, aangezien ouders ook nu al de behoefte aan een nieuwe openbare basisschool kenbaar kunnen maken?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of het wenselijk is dat er twee soorten openbare scholen in een gemeente kunnen ontstaan, namelijk de scholen van het verzelfstandigde openbaar onderwijs en een door de gemeente in stand gehouden openbare school.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of de nieuwe wetgeving voldoende aansluit bij de situatie in Caribisch Nederland. Het gaat op de BES-eilanden immers om een beperkt aantal basisscholen en de scholen zijn vaak relatief klein. Is er sprake van opheffing of stichting van scholen? Past deze wet voldoende bij de situatie op de BES-eilanden?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug