Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber en Stieneke van der Graaf over het kappen van oude bomenlanen langs provinciale wegen

dinsdag 22 mei 2018

Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber en Stieneke van der Graaf aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Vraag 1
Kent u het artikel «Vogelvrije bomenlanen»? 1)

Vraag 2
Klopt het dat «massale bomenkap» dreigt langs doorgaande provinciale wegen als gevolg van het realiseren van een veilige weginrichting?

Vraag 3
Erkent u dat oude bomenlanen van soms wel drie- tot vierhonderd jaar oud van grote cultuurhistorische waarde zijn voor het landschap en bovendien belangrijk zijn voor het opnemen van fijnstof en andere schadelijke stoffen?

Vraag 4
Deelt u de mening dat de kap van duizenden veelal oude bomenlanen zoveel mogelijk voorkomen moet worden bij het veiliger maken van wegen? Bent u bereid maatwerk toe te passen bij het veiliger maken van wegen door eerst andere veiligheidsmaatregelen toe te passen, zoals een slimme weginrichting, gedeeltelijke aanpassing van de maximumsnelheid en het hooguit kappen van slechts enkele bomen op risicovolle plekken?

1) NRC Handelsblad, 8 mei 2018, Vogelvrije Bomenlanen (https://www.nrc.nl/nieuws/2018/05/08/vogelvrije-bomenlanen-a1602267).

Informatie

« Terug