Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber over de museumtramlijn in Amsterdam

vrijdag 18 mei 2018

Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Vraag 1
Kent u het bericht «De «oude beestjes» moeten wijken»? 1)

Vraag 2
Deelt u de mening dat het buitengewoon spijtig en onwenselijk zou zijn als deze historische trams en de museumspoorlijn verloren zouden gaan?

Vraag 3
Wat vindt u ervan dat het behoud van dit erfgoed afhankelijk is van een groep vrijwilligers? Deelt u de mening dat er ook een verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente en de vervoerbedrijven om dit erfgoed voor latere generaties te behouden, zoals ook in Den Haag en Rotterdam gebeurt?

Vraag 4
Vindt u het terecht dat de gemeente Amsterdam een solide beleids- en financieel meerjarenplan verlangt van de stichting Electrische Museumtram-lijn Amsterdam, terwijl dit enkel een groep vrijwilligers is die zich belange-loos inzet om dit culturele erfgoed te beheren? Deelt u de mening dat de gemeente zelf alles op alles moet zetten om een oplossing te vinden?

Vraag 5
Welke mogelijkheden hebt u om te bevorderen dat de gemeenten Amsterdam (en Amstelveen) verantwoordelijkheid nemen om er werk van te maken dat de museumtramlijn behouden blijft, desnoods met een loods op een andere plek en/of aanpassingen aan de tramlijn?

Vraag 6
Deelt u de mening dat de bescherming van historische trams onder de reikwijdte van de Erfgoedwet valt? Welke mogelijkheden ziet u om (bijvoor-beeld via de extra middelen voor erfgoed die de komende jaren beschikbaar komen) steun te bieden, zodat dit prachtige erfgoed behouden blijft en de vrijwilligers die zich met hart en ziel hiervoor inzetten dit kunnen blijven doen?

1) https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/20/de-oude-beestjes-moeten-wijken-a1599895

Informatie

« Terug