Bijdrage Carola Schouten aan VAO Autobrief-Fiscale agenda.

donderdag 30 juni 2011 00:00

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Voorzitter. Dank u wel. Ik heb drie vragen aan de staatssecretaris. Kan hij toezeggen dat hij zo snel als mogelijk begint met een proef voor het bijtellen per kilometer voor leasauto's? Is hij bereid te onderzoeken of er een landschapswet mogelijk is als allesomvattende fiscale regeling voor ongebouwde eigendommen in het buitengebied? Kan hij toezeggen te onderzoeken of het structureel vormgeven van de willekeurige afschrijvingen een mogelijkheid is in plaats van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en ons bij het Belastingplan 2012 daarover te informeren? Ik heb ook een motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de in de aangenomen motie Cramer c.s. (Kamerstukken II 2007/08, 31205, nr. 59) gevraagd wordt om de BPM om te vormen naar een volledig op CO2-uitstoot gebaseerde heffing zonder dat dit leidt tot verdere stijging van de belastingdruk op automobiliteit;

constaterende dat in de Autobrief de tarieven voor de BPM fors worden verlaagd en de gemiddelde BPM per auto aanmerkelijk lager is dan in 2010;

constaterende dat de verlaging van de tarieven en verlaging van de BPM niets met de ombouw van de BPM naar absolute CO2-uitstoot te maken heeft;

constaterende dat als gevolg van de aanpassing van de BPM tarieven de gemiddelde CO2-uitstoot van de nieuw verkochte auto's zal stijgen ten opzichte van ongewijzigd beleid van 111 gr/km naar 114 gr/km in 2015;

verzoekt de regering om het voorgestelde systeem zodanig aan te passen dat het resultaat op zijn minst effectneutraal is voor de gemiddelde CO2-uitstoot van de nieuw verkochte auto's,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Schouten, Groot, Koolmees en Braakhuis. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 5 (32800).

Samen met Tweede Kamerlid Groot heeft Carola Schouten de volgende motie (nr. 12 (32800)) ingediend:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de voorgestelde dieseltoeslag ervoor zorgt dat middenklasse dieselauto's goedkoper worden;

constaterende, dat dit leidt tot extra uitstoot van NOx en fijnstof;

constaterende, dat de vier grote steden hebben aangegeven dat de NOx-doelstellingen niet worden gehaald;

verzoekt de regering de voorgestelde dieseltoeslag zodanig aan te passen, dat de totale NOx-uitstoot lager wordt;

en gaat over tot de orde van de dag.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november