Bijdrage Carola Schouten aan Algemeen Overleg Autobrief / Fiscale agenda (Belastingplan 2012).

30-06-2011 00:00 30-06-2011 00:00

Bijdrage ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Financiën in een algemeen overleg, gevoerd met staatssecretaris Weekers van Financiën.

Onderwerp:   Autobrief / Fiscale agenda (onderdelen Belastingplan 2012) c.a.

Kamerstuk:   32 800 en 32 500-IXB

Datum:            30 juni 2011

Mevrouw Schouten (ChristenUnie): Voorzitter. Er is volgens mij geen thema waarover per kabinetsperiode zo veel gesproken wordt als de auto. Toon mij de Autobrief en ik zeg u welk kabinet er zit. Dat blijkt ook weer uit de voorliggende Autobrief. Zoals u allen kunt vermoeden, worden wij daar niet heel enthousiast van. Er is al het nodige over gezegd. De tarieven zijn dit jaar historisch laag -- dat schrijft de staatssecretaris ook in zijn Autobrief -- onder andere door allerlei onbedoelde effecten. Maar dan nemen we uitgerekend dit jaar als uitgangspunt, met als effect dat sommige auto's duurder worden en andere goedkoper. In mijn spreektekst stonden als voorbeeld de Renault Twingo en, inderdaad, de BMW 5-serie. Voor de Twingo ga je meer betalen, voor de BMW 5-serie fors minder. Dat is een keuze, maar ik krijg graag een onderbouwing van die keuze. Kiest de staatssecretaris hier bewust voor? Is het vanaf nu zijn beleid om grote benzineslurpende of vervuilende auto's lager te belasten? Ik hoor dat dan graag. Ook hoor ik graag hoe zich dat zich verhoudt tot alle inspanningen van zijn collega Verhagen om de elektrische auto te stimuleren.

Mijn volgende vraag gaat over de vierde schijf. Ik vind het prima om die in te voeren, maar wij willen niet dat de extra inkomsten teruggesluisd worden naar het verlagen van de bpmtarieven van andere auto's.

Vorige week kwam de ANWB met een voorstel om een proef met kilometerregistratie uit te breiden voor leaseauto's. Mij fractie werd daar erg enthousiast van. Er is nu veel gedoe en onduidelijkheid over de rittenregistratie. Wij zijn het ermee eens dat het beter kan. De staatssecretaris wil al een proef doen met bestelauto's. Ons voorstel is om die uit te bouwen met een pilot voor het bijtellen per kilometer voor leaseauto's. Ik krijg graag de toezegging van de staatssecretaris dat hij daar echt werk van gaat maken. Hij start immers al met een proef.

Ik heb ook nog vragen over de uitzonderingscategorieën. Er zit nu een aantal uitzonderingscategorieën in de aanschafbelasting. De staatssecretaris wil daarvan af. Ik kan mij voorstellen dat daar veel gedoe aan vastzit. Maar betekent dit dat de brandweer en de politie straks ook bpm moeten betalen? Is dat geen vorm van geld rondpompen? Ik neem aan dat een kabinet dat veiligheid hoog in het vaandel heeft, dat geld niet gaat besteden aan het wagenpark, maar aan ervoor zorgen dat die mensen hun werk goed kunnen doen. Het zou zonde zijn van het geld.

De fiscale agenda is een heel verhaal. Ik heb twee suggesties, met de vraag of de staatssecretaris die wil bekijken in aanloop naar het Belastingplan. Allereerst is de crisisafschrijvingsregeling verlengd tot eind dit jaar. Kun je die niet structureel maken en daartegenover de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek afschaffen of inperken? Grosso modo betekent dit de verschuiving van de stimulering van investeringen, van een extra aftrekpost naar vrije afschrijving. Het voordeel is dat je de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek dan geheel kunt afschaffen. Dat past ook in de lijn van de staatssecretaris om de belastingen te vereenvoudigen. Mijn tweede suggestie betreft de grondslagversmallers die ten dele bij de invoering van de winstbox zouden moeten worden afgeschaft. Genoemd worden onder meer de bosbouwvrijstelling, de landbouwvrijstelling en de vrijstelling voor bos- en natuurterreinen en landgoederen in box 3, en de cultuurgrond- en natuurvrijstelling voor de overdrachtsbelasting. Is het geen idee om te bekijken of er een allesomvattende fiscale regeling kan komen voor onbebouwd eigendom in het buitengebied? Daarbij kunnen de genoemde huidige regelingen worden betrokken. Je kunt bijvoorbeeld van de  Natuurschoonwet een soort landschapswet maken. Over de geefwet is al het een en ander gezegd. De uitwerking zien wij tegemoet. Wij hebben wel vragen over de sbbi's. Wat gaat daar nu mee gebeuren? Mijn indruk is dat die niet betrokken zijn bij de uitwerking van de geefwet, terwijl er toch duidelijk een motie-Omtzigt c.s. ligt -- die hebben wij ook ondertekend -- om ze er wel bij te betrekken. Over de vrijwilligersvergoedingen hebben we al een motie ingediend. Ons standpunt daarover lijkt me duidelijk. Dat punt laat ik hier verder rusten.

Voor meer informatie zie ook: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november