Bijdrage Carola Schouten aan het debat over de Wet op de kansspelen.

07-09-2011 00:00 07-09-2011 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten aan het plenaire debat inzake wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit.

Onderwerp:    Wet op de kansspelen

Kamerstuk:    32 264

Datum:             7 september 2011

Voorzitter. Ik heb een dubbel gevoel bij deze wet. Laat ik vooropstellen dat het goed is dat er een kansspelautoriteit komt. Eindelijk, zou ik zeggen; het wordt tijd dat er veel meer wordt ingezet op de handhaving van het kansspelbeleid en een goed toezicht daarop. Dit alles staat echter in het perspectief van de plannen van de staatssecretaris ten opzichte van de gokmarkt. Wat ons betreft is dit een kansloos beleid. Er zijn volgens de laatste tellingen zo'n 40.000 gokverslaafden in Nederland en bijna 80.000 risicospelers. Die zijn niet geholpen met het creëren van een attractief aanbod van kansspelen, zoals de staatssecretaris voor ogen heeft. Deze groepen zijn ook niet gebaat bij de stroom reclames voor legaal en illegaal aanbod.

De ChristenUnie staat voor een ander kansspelbeleid: stel de slachtoffers voorop, voorkom de uitbuiting van gokverslaafden en bevorder de preventie van kansspelverslaving; en in plaats van het reguleren van illegaal aanbod, moet werk worden gemaakt van opsporing, snelle berechting en directe tenuitvoerlegging van straffen.

De ChristenUnie staat voor een ander kansspelbeleid: stel de slachtoffers voorop, voorkom de uitbuiting van gokverslaafden en bevorder preventie van kansspelverslaving. In plaats van het reguleren van illegaal aanbod moet er werk worden gemaakt van opsporing, snelle berechting en directe tenuitvoerlegging van straffen. Het instellen van een kansspelautoriteit past daarbij, maar over het tegengaan van kansspelverslaving en het tegengaan van illegaal aanbod heeft de ChristenUnie toch nog wel een aantal kritische vragen.

Gokverslaafden en risicospelers zijn echt niet beter af wanneer je straks het casino legaal via internet je huiskamer laat binnenkomen. Alle deskundigen zeggen: als er meer wordt gegokt, zullen er meer mensen verslaafd raken. Het tegengaan van kansspelverslaving moet geen "damage control" zijn, maar het uitgangspunt van het kansspelbeleid. In zijn brief van afgelopen maandag schrijft de staatssecretaris over de noodzaak van een actief preventiebeleid, maar de brief staat tegelijkertijd vol met termen als "wijzen op risico's" en "het wijzen op de mogelijkheid van zelfuitsluiting". En dit alles dan ook nog eens door de aanbieders!

Met het vrijgeven van de markt zal voor casino's en aanbieders van kansspelen op internet toch het aanbieden voorop komen te staan in plaats van het tegengaan van kansspelverslaving. Het zijn immers ondernemers. Wat is de ambitie van het kabinet bij het tegengaan van kansspelverslaving? In 2015 wordt gemeten wat de effecten zijn. Welk effect wil de staatssecretaris zien? Welke daling wil hij behalen? Welke stijging vindt hij acceptabel bij het invoeren van het nieuwe beleid? Wat mag de prijs zijn van het vrijgeven van de kansspelmarkt? Ik hoor graag een helder streefcijfer.

Het wetsvoorstel bevat geen wettelijke basis voor de koppeling van de entreeverboden die in speelhallen zijn opgelegd met die van de vestigingen van Holland Casino. De ambtsvoorganger van de staatssecretaris zegde dit wel toe voor de algehele herziening van de Wet op de kansspelen. De staatssecretaris schrijft nu dat hij deze mogelijkheid beziet. Doet de staatssecretaris de toezegging van zijn voorganger nu wel of niet gestand?

De Adviescommissie kansspelen via internet heeft een conclusie getrokken in haar rapport over het grootschalig aanbod van internetkansspelen. De commissie zegt dat er sprake is van een groot aanbod en ook dat er grootschalig reclame voor het illegale aanbod wordt gemaakt. Ondanks dit grootschalig overtreden van de Wet op de kansspelen blijkt er geen strafrechtelijke handhaving plaats te vinden, aldus de adviescommissie. Volgens de nota naar aanleiding van het verslag is het optreden tegen kansspelen via internet een van de hoogste prioriteiten van de nieuwe kansspelautoriteit. Tegelijkertijd constateert men dat de aanpak van in het buitenland gevestigde aanbieders een knelpunt is. Wordt dit knelpunt dan wel opgelost? Het lijkt er niet op.

De Adviescommissie kansspelen via internet was duidelijk in haar advies: schep een wettelijk kader voor het via een zwarte lijst laten blokkeren van dataverkeer, betalingsverkeer en reclame van illegale aanbieders van internetkansspelen. Zelfs Holland Casino pleit voor het blokkeren van illegale goksites en betaaldiensten naar illegale goksites en voor een verbod op het plaatsen van advertenties voor illegale goksites. De staatssecretaris zet daar zijn eigen aanpak tegenover. Hij schreef afgelopen juni: spelers zullen door een aantrekkelijk aanbod en goede voorlichting worden verleid te spelen op lokale sites in plaats van op illegale sites. Er wordt dus geen gevolg gegeven aan de aanbeveling van de Adviescommissie kansspelen via internet. De ChristenUnie-fractie vindt dat de staatssecretaris bij de algehele herziening van de Wet op de kansspelen alsnog dit wettelijk kader moet bieden om echt een vuist te kunnen maken tegen illegaal aanbod. Is de staatssecretaris daartoe bereid?

Voor de ChristenUnie is het duidelijk: begin hier niet aan, het toestaan van gokken op internet! Maak echt werk van de handhaving! Dat is het beste beleid om gokverslaving te voorkomen. Het instellen van een kansspelautoriteit past daarbij, maar niet om de weg vrij te maken voor het vrijgeven van de markt, maar om eindelijk werk te maken van de bestrijding van illegaal aanbod.

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november