Bijdrage Carola Schouten aan het plenair debat over het pensioenakkoord.

15-09-2011 00:00 15-09-2011 00:00

 Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten aan een plenair debat met minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Onderwerp:    Pensioenakkoord

Kamerstuk:    32 043

Datum:             15 september 2011

Mevrouw  Schouten (ChristenUnie):

Voorzitter. Meer tijd leidt niet tot meer saamhorigheid, die conclusie kun je wel trekken na afgelopen week, waarin de discussie over het pensioenakkoord tot een apotheose kwam.

Met de zwaar verdeelde vakbeweging sloot de minister een pensioenakkoord. En ook wij zitten hier nu in de finale. Bij de beoordeling van de plannen in het pensioenakkoord begin ik met veruit het beste punt, de verhoging van de AOW-leeftijd. Dat is een noodzakelijke stap, waar de ChristenUnie geheel achterstaat. We leven namelijk allemaal langer in relatief betere gezondheid. Dat is een groot goed en betekent ook dat we met zijn allen langer een bijdrage kunnen leveren aan de arbeidsmarkt.

In de aanloop naar dit debat heeft mijn fractie al in het debat van juni een aantal uitgangspunten geformuleerd, die ik bij deze gelegenheid herhaal. Mensen met lage inkomens moeten de mogelijkheid krijgen om vervroegd uit te treden, zoals alle andere werknemers dat ook kunnen. Jongeren mogen niet de dupe worden van dit pensioenakkoord en de arbeidskansen voor oudere werknemers moeten hoe dan ook vergroot worden. In het kader van het vitaliteitspakket zullen wij hier verder over spreken.

Eerder heb ik samen met collega Vermeij van de Partij van de Arbeid een motie ingediend om lage inkomens de kans te geven om vervroegd uit te treden. De minister is met die motie aan de slag gegaan. Ik moet zeggen dat hij ver is gegaan in het bieden van mogelijkheden. De doorwerkbonus, het vitaliteitssparen en de levensloop heeft hij in stelling gebracht. Dat zien wij niet als een beperkt gebaar, integendeel. Meerdere collega's hebben er echter al op gewezen dat het volstrekt onduidelijk is wat dit betekent voor de inkomensplaatjes. Ook mijn fractie heeft die inkomensplaatjes nodig om te kunnen beoordelen hoe dit pakket uitwerkt. Ik verzoek de minister dan ook met klem om die naar de Kamer te sturen.

Ons grootste probleem zit bij de jongeren. De ChristenUnie heeft erop gehamerd dat dit akkoord geen verschuiving van solidariteit met zich mag brengen. Dat is immers de basis van ons pensioenstelsel. Jongeren mogen straks niet geconfronteerd worden met lege pensioenpotten. Wij hebben geëist dat het ftk goede waarborgen zou bieden. Die garanties zitten hier niet in. Er mag nog steeds met een verwacht rendement gerekend worden. Er mag nog steeds met een maximaal beleggingsrendement van 7,5% gerekend worden. Dat is nog steeds een perverse prikkel om risicovol te gaan beleggen. Daarnaast worden richtsnoeren voor de hoogte van de egaliteitsreserve in het ftk opgenomen. Waarom richtsnoeren? Waarom geen keiharde ondergrens? Gaat de minister hiervoor nog waarborgen bieden? De minister zegt ook dat hij dit zal betrekken bij onderzoeken die pas begin 2012 naar voren zullen komen. Dat is wat ons betreft echt te laat. Wij willen hierover zekerheid hebben. Die hebben wij geëist in het kader van de motie-Omtzigt en daarom zeg ik dat hier nog een keer.

Al met al ben ik benieuwd naar de antwoorden van de minister, om te kunnen beoordelen of het voorliggende plan echt perspectief biedt voor de groepen die wij hebben genoemd. Ik hoop echt dat de minister daar inzicht in kan bieden, want het is voor ons een noodzakelijke voorwaarde.

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november