Amendement Carola Schouten inzake wetswijziging bescherming persoonsgegevens.

14-06-2011 00:00 14-06-2011 00:00

Bijdrage ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten in samenwerking met het lid Recourt (PvdA) in de vorm van een amendement: wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Onderwerp:    Amendement Schouten en Recourt in verband met Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens in verband met de vermindering van administratieve lasten en nalevingskosten, wijzigingen teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en enige andere wijzigingen

Kamerstuk:    31 841

Datum:             14 juni 2011

 

TWEEDE  KAMER  DER STATEN-GENERAAL

2

Vergaderjaar 2010-2011

 

 

 

 

31 841

Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens in verband met de vermindering van administratieve lasten en nalevingskosten, wijzigingen teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en enige andere wijzigingen

 

 

 

 

Nr. 16

AMENDEMENT VAN DE LEDEN SCHOUTEN EN RECOURT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 15[1]

 

Ontvangen 14 juni 2011

    

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel H, vervalt het derde onderdeel.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe om artikel 41, vierde lid, van de Wbp te handhaven.

Artikel 41, lid 4, Wbp, regelt dat betrokkene elke keer dat hij in verband met direct marketing wordt benaderd wordt gewezen op de mogelijkheid tot het doen van verzet. Hiermee wordt de burger bij uitstek in de gelegenheid gesteld zelf het gebruik van hun persoonsgegevens te sturen.

De indieners benadrukken dat het handhaven van de bovengenoemde bepaling volledig in lijn is met het beleid op het gebied van de telemarketing. Daar is een “bel me niet-register” ingesteld, waarbij geldt dat het bedrijf of de organisatie die belt de consument er actief op moet wijzen dat het “bel me niet- register” bestaat en dat hij zich daar kan inschrijven. Ook bij het ontvangen van ongewenste direct marketing moet meteen duidelijk zijn waar de ontvanger zich kan melden om te voorkomen dat hij in de toekomst weer lastig wordt gevallen.

Schouten

Recourt

 [1] Vervanging in verband met wijziging van de ondertekening en de toelichting.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november