Motie Carola Schouten inzake het aantal kansspelverslaafden en risicospelers.

07-09-2011 00:00 07-09-2011 00:00

Motie van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten. 

Onderwerp:    Het aantal kansspelverslaafden en risicospelers

Kamerstuk:    32 261

Datum:             7 september 2011

MOTIE VAN HET LID SCHOUTEN C.S.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat volgens de meest recente tellingen Nederland 40 000 gokverslaafden en 80 000 risicospelers kent;

constaterende, dat de staatssecretaris in 2015 een «tweemeting» laat uitvoeren om het effect van de maatregelen ter voorkoming van kansspelverslaving te meten;

constaterende, dat een belangrijk onderdeel van het kansspelbeleid het voorkomen en tegengaan van kansspelverslaving is;

verzoekt de regering een reëel voorstel te formuleren voor een streefcijfer voor het terugbrengen van het aantal kansspelverslaafden en risicospelers en de Kamer daarover in het najaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouten

Kooiman

Van der Staaij

Bouwmeester

Van Gent


« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november