Bijdrage Carola Schouten aan Belastingplan 2012 cum annexis.

07-11-2011 00:00 07-11-2011 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Financiën in een wetgevingsoverleg met staatssecretaris Weekers van Financiën.

Onderwerp:    Belastingplan 2012 c.a. (antwoord eerste termijn staatssecretaris van Financiën; tweede termijn)

Kamerstuk:    33 003

Datum:             7 november 2011

Mevrouw Schouten (ChristenUnie): Voorzitter. Ik stel nog drie punten aan de orde bij de staatssecretaris. Allereerst naar aanleiding van de uitvoeringsregeling Geefwet die recent gepubliceerd is. Ik hoor graag van de staatssecretaris dat de bestaande jurisprudentie over algemeen nut en ondernemingsactiviteiten gehandhaafd blijft. Dat heeft met name ermee te maken dat als commerciële activiteiten bij de ANBI's niet ertoe mogen leiden dat de ANBI-status verloren gaat. Ik wil graag van de staatssecretaris de bevestiging dat dat nog steeds zo is.

            Mijn tweede punt betreft de conceptwijziging van de uitvoeringsregeling AWR.

Daarin wordt gesteld dat alle inkomsten uit vermogen binnen twee jaar moeten worden uitgekeerd aan het statutaire doel. Daar maken wij ons toch wel zorgen over, omdat er ook specifieke vermogensfondsen zijn die zich juist richten op langeretermijnbeleggingen om zodoende bepaalde activiteiten te financieren. Hierbij valt te denken aan kunstwerken die aangekocht moeten worden of aan grotere plannen die gerealiseerd moeten worden. Vallen die straks nog steeds onder de ANBI-status?

            Het tweede aspect gaat over de vrijwilligersvergoedingen, waarover ook een motie is aangenomen. Ik hoor de staatssecretaris zeggen dat hij graag ziet dat de Belastingdienst alle gevallen hetzelfde behandelt, maar ik krijg nog steeds voorbeelden binnen, waaruit blijkt dat dit toch niet het geval is. De Belastingdienst gaat verschillend om met mensen met een vrijwilligersvergoedingverklaring binnen dezelfde vereniging. In het ene geval gaat de Belastingdienst hier wel goed mee om, maar in het andere geval wordt iemand toch weer aangeslagen. Ik kan wel wat voorbeelden overleggen als het nu te ingewikkeld wordt om daarop te antwoorden, maar ik krijg nu wel graag de bevestiging van de staatssecretaris dat het uitgangspunt voor de Belastingdienst is dat ieder mens in dezelfde situatie hetzelfde wordt behandeld.

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.

 


« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november