Schriftelijke vragen Carola Schouten inz. bericht nijpend tekort hoogopgeleide technici in Nederland

13-01-2012 00:00 13-01-2012 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten inzake het bericht dat Nederland kampt met een nijpend tekort aan hoogopgeleide technici.

Onderwerp:   Het bericht dat Nederland kampt met een nijpend tekort aan hoogopgeleide technici

Kamerstuk:   2012Z00343

Datum:            13 januari 2012

Vraag 1

Kent u het bericht “Yacht: kenniscrisis is nijpend, technici nauwelijks te vinden”? 1)

Vraag 2

Wat is uw reactie op enerzijds de toegenomen vraag naar technisch specialisten in het laatste kwartaal van 2011 ten opzichte van 2010 en anderzijds het steeds nijpender wordende tekort aan technici?

Vraag 3

Deelt u de mening dat de samenloop van bijvoorbeeld vergrijzing en teruglopende instroom in bouw- en infraopleidingen het structurele arbeidsmarkttekort groter maakt? Erkent u dat er een ‘kenniscrisis’ is door het tekort aan bijvoorbeeld werktuigbouwkundigen en elektrotechnici, zoals Yacht meldt?

Vraag 4

Deelt u mijn constatering dat in de technologische sector voor zowel het grootbedrijf als het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) de arbeidsproblematiek al enige tijd verreweg het belangrijkste knelpunt is?

Vraag 5

Op welke manier wilt u instroom en doorstroom van bètatechnisch talent in de technologische sectoren de komende jaren laten groeien? Op welke manier gaat u de doelstelling van het Platform Bètatechniek realiseren om in 2016 25% meer in- en uitstroom van bètatechnici in het hoger onderwijs?

Vraag 6

Wat is uw reactie op de arbeidsmarktprognose 2011-2016 van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA, “De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016”, december 2011), waarin staat dat het arbeidsmarkttekort van technisch geschoold personeel oploopt tot 155.100 arbeidskrachten? Welke aanvullende actie onderneemt u om dit probleem af te wenden?

Vraag 7

Deelt u de mening dat het sociaal leenstelsel in de masterfase een extra drempel opwerpt voor studenten in de bètatechniek, die doorgaans een tweejarige master volgen? Zo ja, bent u bereid om het advies van belangenorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland, de ondernemingsorganisatie voor de technologisch-industrië FME en Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) op te volgen en studenten met een tweejarige bètamaster een extra jaar studiefinanciering te verstrekken?

1) FD.nl, 11 januari 2012, http://fd.nl/dowjones/article1381614.ece


« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november