Inbreng Carola Schouten inzake Wijziging WHW 2008 oa ivm prestatiebekostiging hoger onderwijs

28-03-2012 00:00 28-03-2012 00:00

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten inzake Voorhang van het conceptbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 onder meer in verband met de invoering van prestatiebekostiging in het hoger onderwijs.

Onderwerp:   Voorhang van het conceptbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 onder meer in verband met de invoering van prestatiebekostiging in het hoger onderwijs

Kamerstuk:   31 288

Datum:            28 maart 2012

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met onvrede kennisgenomen van het conceptbesluit in verband met de invoering van prestatiebekostiging in het hoger onderwijs. Genoemde leden waarschuwen voor onwenselijke inmenging in de academische en professionele vrijheid van instellingen door de instelling van de reviewcommissie en door invoering van prestatiebekostiging.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen naar het verdere traject rondom de prestatieafspraken, nu de motie Dijkgraaf c.s. (31 288, nr. 277) is aangenomen. Wordt de AMvB ingetrokken? Binnen welke termijn wordt de Kamer geïnformeerd over het advies van de Raad van State?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen wat het aannemen van de motie Dijkgraaf c.s. betekent voor de voorhangprocedure in de Eerste Kamer, aangezien de Eerste Kamer op 3 april een schriftelijk overleg heeft gepland.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november