Inbreng Carola Schouten inz. bevindingen DNB effect verhoogde opbrengst bankenbelasting kredietverl.

13-07-2012 00:00 13-07-2012 00:00

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten over de bevindingen DNB over effecten van een verhoogde opbrengst van de bankenbelasting op de kredietverlening

Onderwerp:   Bevindingen DNB over effecten van een verhoogde opbrengst van de bankenbelasting op de kredietverlening

Kamerstuk:   33 121

Datum:           13 juli 2012

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennisgenomen van de brief van de staatssecretaris van Financiën over de bevindingen van DNB over effecten van een verhoogde opbrengst van de bankenbelasting op de kredietverlening. Deze leden hebben hierover enkele vragen.

De leden van de ChristenUnie-fractie begrijpen het verschil in de schattingen van de effecten op de kredietverlening als het gaat om uiteenlopende belastingopbrengsten (300 mln. euro vs. 600 mln. euro). De twee scenario’s die DNB hanteert om tot een schatting te komen van de effecten op de kredietverlening roepen echter nog wel vragen op voor de genoemde leden. Het verschil tussen beide scenario’s is zeer groot (1 mrd. euro tegenover 20 mrd. euro per jaar, oftewel 0,1% versus 2%). Tegelijkertijd benadrukt DNB dat het effect op de kredietverlening moeilijk kwantificeerbaar is en dat het gaat om een grove benadering. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich dan ook waarom DNB voor beide scenario’s niet heeft gekozen voor bandbreedtes om de effecten aan te geven?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich af hoe de ‘gemiddelde hefboom’ van 33,33 is bepaald, waarmee de effecten in scenario 2 zijn berekend? Zijn er ook alternatieven om het effect in dit scenario te berekenen?

DNB geeft aan dat naarmate de opbrengst van de bankenbelasting verder wordt verhoogd, de gevolgen zich steeds meer bewegen naar een scenario waarin de bankenbelasting volledig ten laste van de kredietverlening gaat. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich af of de staatssecretaris hier nader op in kan gaan. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van een verhoging van de opbrengst van de bankenbelasting naar 1 mrd. euro? Welk deel komt dan ten laste van de kredietverlening?

De leden van de ChristenUnie-fractie lezen in de brief van de staatssecretaris van 25 mei j.l. (33121, nr. 31) dat DNB de effecten op de kredietverlening van verschillende maatregelen zal blijven monitoren. Genoemde leden vragen zich af wanneer de staatsecretaris van plan is in te grijpen: welk daling van de kredietverlening acht de staatssecretaris aanvaardbaar?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november