Inbreng schriftelijk overleg Carola Schouten inz. Besluit exp. prestatiebekostiging hoger onderwijs

maandag 27 augustus 2012 00:00

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten inzake Besluit experiment prestatiebekostiging hoger onderwijs

Onderwerp:   Besluit experiment prestatiebekostiging hoger onderwijs

Kamerstuk:  

Datum:            27 augustus 2012

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met onvrede kennisgenomen van het nieuwe besluit in verband met de invoering van prestatiebekostiging in het hoger onderwijs. Genoemde leden waarschuwen voor onwenselijke inmenging in de academische en professionele vrijheid van instellingen door de instelling van de reviewcommissie en door invoering van prestatiebekostiging. De leden van de fractie van de ChristenUnie blijven bovendien principiële bezwaren hebben tegen voorgesteld besluit, dat ook via de nieuwe route in strijd is met de Grondwet.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen de staatssecretaris of hij nader kan onderbouwen waarom de nieuwgekozen route wel voldoet aan de Grondwet. De staatssecretaris heeft weliswaar gekozen voor een andere route, namelijk de route van het experimenteerartikel in de WHW. Materieel maakt het in de praktijk echter niet uit of de nieuwe bekostigingswijze is gebaseerd op artikel 2.6 of artikel 1.7a van de WHW. Het gaat immers om een afwijking van de Grondwet. Het prestatieafhankelijke deel van het budget is misschien in formele zin additioneel geld, maar maakt tot nu toe wel deel uit van de basisbekostiging.  Graag een reactie van de staatssecretaris.

De leden van de fractie van de ChristenUnie zijn van mening dat kwaliteitsbekostiging perverse effecten met zich meebrengt. Genoemde leden waarschuwen voor strategisch gedrag en nieuwe bureaucratie. De leden vinden bovendien dat er wantrouwen spreekt uit deze nieuwe vorm van bekostiging. Kan de staatssecretaris nader ingaan op deze bezwaren?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen naar het tempo van invoering, nu de Raad van State bezwaar heeft gemaakt tegen het oorspronkelijke voorstel. De leden kunnen zich niet vinden in de keuze om alsnog overhaast tot invoering van prestatiebekostiging over te gaan. Waarom kiest de staatssecretaris alsnog voor invoering per 2013? Daarnaast vragen genoemde leden waarom de staatssecretaris de maximale experimenteertermijn van 6 jaar hanteert. Beoogt hij daadwerkelijk een experiment of is het slechts een uitweg om prestatiebekostiging in het hoger onderwijs in te voeren?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november