Schriftelijke vragen Carola Schouten: dat dove studente diploma niet kon halen School Journalistiek

vrijdag 31 augustus 2012 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwerp:   Het bericht dat een dove studente haar diploma niet kan halen op de School voor Journalistiek

Kamerstuk:   2012Z15498

Datum:            31 augustus 2012

Vraag 1

Kent u het bericht “Doof meisje kan geen journaliste worden” (AD, 30 augustus 2012)?

Vraag 2

Bent u met mij van mening dat instellingen geen onderscheid mogen maken op grond van een handicap (op basis van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte) en dat een onderwijsinstelling verplicht is aanpassingen te verrichten, voor zover dit in redelijkheid van de instelling kan worden gevraagd?

Vraag 3

Is het element van toegankelijkheid voor studenten met een functiebeperking expliciet meegewogen bij de opleidingsaccreditatie? Zo ja, voldoet deze opleiding aan de eis van toegankelijkheid voor studenten met een functiebeperking?

Vraag 4

Heeft de betreffende opleiding voldaan aan de eis om doeltreffende aanpassingen te verrichten voor deze studente, zodat zij haar diploma kan halen?

Vraag 5

Bent u bereid om alsnog aan te dringen op een oplossing die voldoet aan de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, zoals het verrichten van noodzakelijke aanpassingen of het aanbieden van een alternatief traject?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november