Inbreng schriftelijk overleg Carola Schouten inzake Ontwerpbesluit Aanbestedingswet

donderdag 27 september 2012 00:00

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten inzake Aanbestedingsbesluit

Onderwerp:   Ontwerpbesluit houdende de regeling van enkele onderwerpen van de Aanbestedingswet (Aanbestedingsbesluit)

Kamerstuk:   32 440

Datum:            27 september 2012

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennisgenomen van het Ontwerpbesluit houdende de regeling van enkele onderwerpen van de Aanbestedingswet. Zij zijn van mening dat de nieuwe Aanbestedingswet en het Ontwerpbesluit een forse verbetering op het gebied van toegang tot opdrachten, vermindering van administratieve lasten en meer uniformiteit. Genoemde leden waarderen de inzet van de schrijfgroep om te komen tot een breed gedragen Gids Proportionaliteit, die tevens aan de juridische en wetstechnische vereisten voldoet.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen verduidelijking over de uitwerking van amendement Schouten/Ziengs (32 440, nr. 50) voor speciale sectorbedrijven. Genoemde leden hebben het uitgangspunt dat in de uitwerking van het amendement dezelfde regels gelden voor aanbestedende diensten en voor speciale sectorbedrijven (BASS-bedrijven). Zij vragen bevestiging van de minister dat speciale sectorbedrijven in de uitwerking van het amendement aan dezelfde voorschriften moeten voldoen als aanbestedende diensten.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november