Inbreng verslag (wetsvoorstel) Carola Schouten inzake de Wet verhuurdersheffing

11-10-2012 00:00 11-10-2012 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten inzake de Wet verhuurdersheffing

Onderwerp:   Wet verhuurderheffing

Kamerstuk:   33 407

Datum:            11 oktober 2012

Inleiding

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van het wetsvoorstel. Deze leden hebben hierover nog enkele vragen.

Algemeen

De leden van de ChristenUnie-fractie constateren dat de verhuurderheffing in het wetsvoorstel zich beperkt tot de gereguleerde sector. Deze leden vragen wat hiervan de inhoudelijke motivering is. Als deze motivering gelegen is in de investeringsbereidheid van de particuliere sector in de huurmarkt dan vragen deze leden of deze redenatie niet ook opgaat voor de gereguleerde huurmarkt.

Achtergrond verhuurderheffing

De leden van de ChristenUnie-fractie leden constateren dat de omvang van de verhuurderheffing vooral is bepaald door de beoogde opbrengst. Daarnaast was het doel om hiermee gelden te innen die kunnen worden ingezet voor de huurtoeslag. Genoemde leden zouden graag een meer structurele hervorming van de huurmarkt zien waarbij de gereguleerde huren geleidelijk toegroeien naar een marktconform niveau gekoppeld aan een verhoging van de huurtoeslag gefinancierd uit de verhuurderheffing. Hiermee kunnen ingewikkelde systemen zoals huurverhoging op grond van inkomen, met alle privacy vraagstukken die daar omheen spelen, vervallen, wordt de doorstroming bevorderd en wordt het gat tussen sociale huur en particuliere huur overbrugd, en kan het woord «scheefwonen» worden afgeschaft.

Reikwijdte, grondslag en tarief van de heffing

In de voorgestelde regeling staat de WOZ-waarde van de verhuurde woningen centraal, zo constateren de leden van de ChristenUnie-fractie. Tegen deze waarde kan een eigenaar inzake één of meer panden bezwaar maken en zo nodig vervolgens beroep aantekenen, zodat jarenlang een geschil is wat nu precies de grondslag is voor de belastingheffing ingevolge de Wet verhuurderheffing. Het is in de praktijk goed denkbaar dat inzake één of meer panden de WOZ-waarde pas na verloop van bijvoorbeeld zeven jaren onherroepelijk komt vast te staan omdat een procedure dan pas is geëindigd bij de Hoge Raad. Genoemde leden vragen op welke wijze bezwaar en beroep tegen de vastgestelde WOZ-waarde doorwerkt naar de Wet verhuurderheffing en vragen een toelichting met een cijfervoorbeeld.

Effecten van de heffing

Klopt het, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie, dat de gevolgen van de verhuurderheffing voor de zorgsector niet zijn onderzocht? Deze leden vragen hoe deze maatregel zich verhoudt tot de voorstellen om wonen en zorg te scheiden. Klopt het dat de verhuurderheffing dan uit het instellingenbudget moet worden betaald waardoor er toch weer zorgbudget wegvloeit naar het wonen.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

 


« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november