Inbreng Carola Schouten inz. Wijz. Leegstandwet i.v.m. verruiming mogelijkheid tijdelijke verhuur

donderdag 15 november 2012 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten inzake Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van woningen

Onderwerp:               Wijziging Leegstandwet i.v.m. verruiming mogelijkheid tijdelijke verhuur bij leegstand woningen

Kamerstuk:                33 436

Datum:                        15 november 2012

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van het wetsvoorstel dat tot doel heeft tijdelijke verhuur van woonruimten te vergemakkelijken en de mogelijkheden om te komen tot tijdelijke verhuur te verruimen.

Genoemde leden vragen naar de consequenties van het aanpassen van de huurbescherming. Huurders in dergelijke woningen zitten hier vaak omdat ze op een wachtlijst staan voor een normale huurwoning en kunnen mede door dit wetsvoorstel langer gebruik maken van tijdelijk huren. Genoemde leden vragen of het met dit wetsvoorstel mogelijk is dat deze tijdelijke huurders door opzegging van het huurcontract of een forse stijging van de huur gedwongen kunnen worden te verhuizen waarna de woning voor een hogere huurprijs opnieuw tijdelijk wordt verhuurd aan een ander? Deze leden vragen of het een mogelijke optie is de opzegtermijn voor tijdelijke contracten evenredig aan de duur van dit contract te verlengen.

In de motie Van Bochove/Ortega-Martijn (Kamerstukken II 2011-2012, 33000VII, nr. 72) wordt de regering verzocht “om een breed gedragen commissie in te stellen om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om – zonder af te doen aan de essentie van het huurrecht – voor tijdelijke behoeften huurcontracten met een bepaalde duur af te sluiten”. Genoemde leden vragen hoe het staat met de uitvoering van deze motie. Beschouwt de regering de uitbreiding van de mogelijkheden van tijdelijke verhuur als uitvoering van deze motie en gaat de regering verder uitvoering geven aan deze motie, zo vragen deze leden? Klopt het zo vragen deze leden dat er wel overleg over voorliggend wetsvoorstel is geweest met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Vereniging Eigen Huis, Nederlandse Vereniging van Makelaars en de Nederlandse Vereniging van Banken maar niet met het Landelijk overleg huurders verhuurders zoals aangekondigd in de brief van oud-minister Spies van 17 januari 2012 en ook niet met de Woonbond? Genoemde leden vragen wat hiervan de reden is en of de regering alsnog bereid is dit overleg aan te gaan.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november