Inbreng verslag Carola Schouten inzake de Wet versterling kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs

donderdag 13 december 2012 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake de Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs

Onderwerp:   Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs

Kamerstuk:    33 472

Datum:            13 december 2012

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met ongenoegen kennisgenomen van de Wet versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs. Genoemde leden zijn met de Raad van State van mening dat er onvoldoende aanleiding is om tot wetgeving over te gaan en wijzen bovendien op de ongewenste toename van regelgeving en lastendruk voor instellingen.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen welke aanleiding er is om tot nieuwe wetgeving over te gaan. Bij de incidenten die hebben plaatsgevonden is geconstateerd dat niet de wet tekortschiet, maar de naleving van de huidige wet. Bovendien wijst ook de Raad van State op de recent ingevoerde maatregelen die zijn gericht op waarborgen van de kwaliteit van het hoger onderwijs. Waarom wordt niet eerst geëvalueerd welk effect deze maatregelen hebben?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vinden het van groot belang dat instellingen zelf de kwaliteit op orde hebben en in de organisatie voldoende maatregelen hebben getroffen en dat de interne controle en verantwoording op orde is. De leden vragen daarom of de periodieke accreditatie van de interne kwaliteitszorg bij instellingen tekortschiet. Wat is de noodzaak om op dit punt de wetgeving aan te scherpen?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen waarom wordt gekozen voor het invoeren van 13 pagina’s nieuwe wetgeving, terwijl bureaucratie en verantwoordingslasten in het onderwijs juist omlaag zouden moeten. Genoemde leden wijzen bovendien op de toename van de lastendruk door het wetsvoorstel van meer dan een half miljoen euro per jaar. Wat is de passage in het Regeerakkoord waard dat regeldruk wordt verlaagd, onder meer in het onderwijs?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen op welke manier dubbele toezichtslasten worden voorkomen, aangezien inspectie en NVAO uitbreiding van het handhavingsinstrumentarium krijgen.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen op welke manier het kabinet invulling wil geven aan vertrouwen en ruimte als noodzakelijke randvoorwaarden voor hoge kwaliteit. Op welke manier krijgen deze randvoorwaarden in voorliggend wetsvoorstel vorm? Waarom wordt juist gekozen voor zwaardere handhavingsactiviteiten bij alle instellingen?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 


« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november