Bijdrage Carola Schouten aan het voortgezet algemeen overleg Armoede- en schuldenbeleid

05-02-2013 00:00 05-02-2013 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Onderwerp:   VAO Armoede- en schuldenbeleid (AO d.d. 23/01)

Kamerstuk:    24 515

Datum:            5 februari 2013

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik heb mijn eerste motie al eerder ingediend bij de begroting van SZW. Die werd toen door de PvdA-fractie weggestemd. Vervolgens kwam de PvdA echter met het zelfde idee. Ik verwacht dus brede steun van de PvdA-fractie voor deze motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat steeds meer mensen met schulden door de opeenstapeling van incasso's en gebrekkige communicatie tussen schuldeisers onder het bestaansminimum terechtkomen;

verzoekt de regering om er voor te zorgen dat er een landelijk beslagregister komt, waardoor schuldeisers zicht krijgen op de financiële positie van hun debiteuren en hun incassoregelingen zo kunnen aanpassen dat debiteuren niet onder het bestaansminimum terechtkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Schouten, Karabulut en Heerma. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 246 (24515).

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Mijn tweede motie betreft de inspanningen die heel veel organisaties hebben gedaan om een landelijk systeem voor schuldenregistratie op te zetten.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het opzetten van een schuldenregistratiesysteem om schulden vroegtijdig te signaleren ondanks meerdere initiatieven in de afgelopen jaren tot nu toe niet van de grond is gekomen;

overwegende dat een schuldenregistratiesysteem een waardevolle bijdrage kan leveren aan het voorkomen van problematische schulden bij mensen;

van mening dat oplossingen die bijdragen aan het voorkomen van schulden niet nog langer vooruitgeschoven moeten worden;

spreekt uit, dat de regering zich moet inzetten voor het zo snel mogelijk realiseren van een schuldenregistratiesysteem,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Schouten, Karabulut en Heerma. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 247 (24515).

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Ik dien mijn laatste motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening geen bepalingen zijn opgenomen over het verloop van het schuldhulptraject nadat het intakegesprek heeft plaatsgevonden;

overwegende dat er in de praktijk na het intakegesprek vaak nog langere tijd overheen gaat voordat iemand echt geholpen wordt;

van mening dat het ongewenst is dat de schulden en problemen zich in de tussentijd blijven opstapelen;

verzoekt de regering om met gemeenten te bespreken hoe na het intakegesprek sneller over kan worden gegaan tot het daadwerkelijk oppakken van het schuldhulptraject,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Schouten en Karabulut. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 248 (24515).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november