Inbreng Carola Schouten inzake Wet houdende het niet indexeren basiskinderbijslagbedrag

13-02-2013 00:00 13-02-2013 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Onderwerp:   Wet houdende het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 juli 2013

Kamerstuk:    33 525

Datum:            13 februari 2013

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van het wetsvoorstel tot het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 juli 2013. Deze leden willen graag een paar vragen ter beantwoording aan de regering voorleggen.

Inkomenseffecten

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering om inzicht te geven in de verschillen in inkomenseffecten van het niet indexeren van de kinderbijslag per 1 juli 2013 voor verschillende inkomensgroepen. Ook willen deze leden weten wat de cumulatieve inkomenseffecten zijn van alle voorstellen omtrent het niet indexeren van de kinderbijslag, resp. de wet van 22 november 2012, het onderhavige wetsvoorstel en het nog komende wetsvoorstel omtrent het niet indexeren per 1 juli 2014 en 2015. Waarom acht de regering deze inkomenseffecten acceptabel gezien het feit dat ouders met kinderen volgens koopkrachtberekeningen zoals van het Nibud al relatief zwaar getroffen worden, zo vragen deze leden.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november