Schriftelijke vragen Carola Schouten over het bericht dat er meer huurders uit huis worden gezet

21-03-2013 00:00 21-03-2013 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister voor Wonen en Rijksdienst

Onderwerp:   Het bericht dat er meer huurders uit huis worden gezet

Kamerstuk:    2013Z05653

Datum:            21 maart 2013

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht 'Meer huurders uit huis gezet'? 1) Herkent u zich in het beeld over de toename van het aantal huisuitzettingen en de geschetste oorzaken? Welke verwachting heeft u voor de ontwikkeling van het aantal huisuitzettingen voor de komende jaren?

Vraag 2

Onderkent u het belang om huisuitzettingen gezien de financiële en maatschappelijke gevolgen voor zowel de huurders als de samenleving zo veel mogelijk te voorkomen? Heeft u zicht op de  redenen waarom er maar in 50 % van de gevallen schuldsanering en maar in 20 % van de gevallen budgetbegeleiding wordt geboden en in de andere situaties niet?

Vraag 3

Bent u van mening dat als bijvoorbeeld schuldsanering en budgetbegeleiding vaker worden aangeboden, er meer huisuitzettingen voorkomen kunnen worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid om met de woningbouwcorporaties te bespreken hoe er vaker en beter samengewerkt kan worden met de schuldhulpverlening om huisuitzettingen te voorkomen?

Vraag 4

In hoeveel gevallen van de huurschulden is er sprake van samenloop met andere schulden die eerder zijn ontstaan? Denkt u dat het sneller signaleren van andere schulden en het bieden van hulp kan bijdragen aan het voorkomen van huurschulden en daarmee tevens van huisuitzettingen?  Zo nee, waarom niet? Zo ja, blijft u om schulden sneller te signaleren een nuttige rol weggelegd zien voor vroegsignaleringssystemen zoals het Landelijk Informatiesysteem Schulden/de Vroegsignalering index Probleemschulden (LIS/ViP)? Welke andere mogelijkheden ziet u om er voor te zorgen dat er sneller zicht komt op de totale schuldensituatie van mensen?

1) Nos.nl, 19 maart 2013: ‘Meer huurders uit huis gezet’. Link: http://nos.nl/artikel/486089-meer-huurders-uit-huis-gezet.html

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november