Inbreng Carola Schouten inz. Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW (Algemene nabestaandenwet)

26-03-2013 00:00 26-03-2013 00:00

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Onderwerp:   Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting Ministerie SZW (Algemene nabestaandenwet)

Kamerstuk:    30 982

Datum:            26 maart 2013

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met teleurstelling kennis genomen van de brief van de regering over de beleidsdoorlichting van artikel 9 van de SZW-begroting, de Anw. Deze leden vinden dat het voorstel van de regering om de maximale duur van de Anw-uitkering te beperken tot 1 jaar totaal geen rekening houdt met de zware periode waar een nabestaande doorheen gaat. Genoemde leden willen voorafgaand aan het Algemeen Overleg graag de volgende vragen ter beantwoording aan de regering voorleggen.

Vraag 1

Hoeveel mensen verliezen per jaar sneller hun Anw-uitkering door de bezuiniging om de maximale duur van de Anw-uitkering tot maximaal 1 jaar te beperken?

Vraag 2

Op basis waarvan heeft de regering besloten om de grens van de maximale duur van de Anw-uitkering op maximaal 1 jaar te leggen?

Vraag 3

Kan de regering toelichten welke aanbevelingen van het rapport ‘Rouw en Werk’ over het verbeteren van de  begeleiding van nabestaanden bij de re-integratie en de rouwverwerking al dan niet worden overgenomen? Indien er aanbevelingen niet worden overgenomen, waarom worden deze aanbevelingen dan niet overgenomen?

Vraag 4

Op welke wijze wil de regering maatwerk bij de ondersteuning van nabestaanden mogelijk maken? Waarom kiest de regering voor het beperken van de maximale duur van de Anw-uitkering tot standaard 1 jaar, terwijl zo juist geen rekening gehouden wordt met het bieden van maatwerk in de ondersteuning?

Vraag 5

Welke maatregelen neemt de regering verder om de begeleiding van nabestaanden bij de re-integratie en de rouwverwerking te verbeteren?

Vraag 6

Wat is de verwachting van de regering ten aanzien van het aantal mensen dat na afloop van de geplande verkorte Anw-uitwerking op korte termijn daadwerkelijk werk vindt? Hoeveel mensen zullen na afloop van de verkorte Anw-uitwerking een beroep moeten doen op een andere uitkering?

Vraag 7

Kan de regering een toelichting geven op de in het televisieprogramma ’Eva Jinek op Zondag’ (24-03-2013) genoemde overweging om de Anw in de toekomst door gemeenten te laten uitvoeren? Op welke wijze overweegt de regering om vorm te geven aan de gemeentelijke uitvoering van de Anw?

Vraag 8

Als er wordt besloten om gemeenten de Anw uit te laten voeren, zou de uitkering aan nabestaanden bij behoefte dan langer kunnen doorlopen dan de nu voorgestelde maximale duur van 1 jaar? Krijgen gemeenten ook financiële middelen om in een langere uitkering aan nabestaanden te voorzien?

Vraag 9

Acht de regering het reëel dat gemeenten omwille van maatwerk besluiten om te voorzien in een langere uitkering aan nabestaanden, als dit mogelijk zou worden en er geen financieel budget tegenover staat? Hoe gaat dit nu in de praktijk met bijvoorbeeld de ontheffing die gemeenten binnen de bijstand als maatwerk kunnen verlenen aan alleenstaande ouders met jonge kinderen? Hoe vaak worden zulke ontheffingen aangevraagd en hoe vaak verlenen gemeenten een ontheffing?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

 

 

 

 


« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november