Bijdrage Carola Schouten aan het algemeen overleg Aanpak jeugdwerkloosheid

03-04-2013 00:00 03-04-2013 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan een algemeen overleg met minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Onderwerp:   Aanpak jeugdwerkloosheid

Kamerstuk:    29 544

Datum:            3 april 2013

Mevrouw Schouten (ChristenUnie): Voorzitter. De crisis begint nu echt sporen te trekken. Jongeren solliciteren tot zij een ons wegen, maar zij komen er niet tussen. Succes blijft helaas vaak uit. De jeugdwerkloosheid is inmiddels opgelopen tot meer dan 15%. Zo'n grote werkloosheid hebben wij sinds de jaren tachtig niet meer meegemaakt.

Wij hebben er meerdere keren voor gepleit weer een taskforce jeugdwerkloosheid op te richten. Wij zijn blij dat er nu eindelijk een plan ligt -- het heeft even geduurd, maar het is er nu dan eindelijk -- en dat er vandaag een ambassadeur is aangesteld. Zij is nu geloof ik weer banen gaan regelen, maar ik wens haar heel veel succes met die taak. Ik ben echter met name benieuwd naar de ambitie van deze ambassadeur, want het gaat natuurlijk om de vraag hoeveel banen, stageplaatsen, leerwerkplaatsen en dergelijke zij kan bewerkstelligen. Daar zou ik graag meer inzicht in krijgen.

Ik ben blij dat een aantal succesvolle elementen van de eerdere taskforce jeugdwerkloosheid terugkeert. De collega's hebben hier al aan gerefereerd. Ik noem het School Ex-programma. De kansen van jongeren kunnen daardoor worden verbeterd. De vraag is echter of dit al met al voldoende is. Er is nu een budget van 50 miljoen beschikbaar gekomen. Ook daar was het wat trekken en duwen. Ik herinner mij ook nog het debat waarin wij over 6  of 7 miljoen spraken. De minister gaf toen aan dat het niet allemaal tegen elkaar moest worden afgezet, omdat het probleem bij de ouderen groter was. Het probleem bij de jongeren is inmiddels ook keihard toegenomen en daarom is het goed dat er meer budget beschikbaar is gekomen.

Ik heb wel een aantal vragen over het in de regio's beleggen van het actieplan. Het is goed dat het primaat in de regio's komt te liggen, maar betekent dit ook dat iedere regio zijn eigen ideeën kan ontwikkelen of wordt daar toch een meer coherent geheel voor vastgelegd? Welke afspraken maakt de minister met de regio's of is het meer van: "hier hebt u het geld, succes ermee, en wij hopen dat u daar veel banen mee kunt realiseren"? Daarover moet meer duidelijkheid bestaan, ook omdat wij de minister daarop moeten kunnen aanspreken. Ik krijg daar graag meer inzicht in.

Het is ook van belang dat er een brug wordt geslagen tussen sectoren. Nu zijn er jongeren die van school komen en geen baan kunnen vinden; daar zijn de programma's op gericht. Er zijn echter ook al veel jongeren werkloos, jongeren die eerder van school zijn gekomen. Wat doet de minister voor de jongeren die thuiszitten? Dit element mis ik in het actieplan.

Nog één punt waarvoor mijn fractie al vaker aandacht heeft gevraagd, namelijk de tijdelijke contracten voor jongeren. Ik weet dat de minister daarnaar kijkt. Jongeren worden steeds op tijdelijke contracten gezet met alle maatschappelijke consequenties van dien. Dit is een onderdeel van het sociaal overleg. Wat vindt de minister van het voorstel om tijdelijke contracten te laten oplopen in duur zodat een contract de eerste keer bijvoorbeeld voor één jaar geldt, het volgende voor anderhalf jaar, dan twee jaar en zo verder? Zo kan ervoor worden gezorgd dat het niet elke keer weer korte baantjes zijn en dat er echt perspectief komt voor jongeren.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november