Bijdrage Carola Schouten aan plenair debat over bericht dat werkloosheid een record heeft bereikt

30-05-2013 00:00 30-05-2013 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan een plenair debat met minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Onderwerp:   Debat over het bericht dat de werkloosheid een record heeft bereikt

Kamerstuk:    29 544

Datum:            30 mei 2013

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):
Voorzitter. Ruim een maand geleden werd het sociaal akkoord met veel tamtam onthaald door het kabinet. Premier Rutte noemde het akkoord historisch. Wij moesten optimistisch zijn en het geld weer laten rollen. De afspraak in het sociaal akkoord om af te zien van de aangekondigde extra bezuinigingen om aan de Brusselse norm van 3% te voldoen, zou dan vast vanzelf gehaald worden. De praktijk is alleen weerbarstiger dan het droombeeld van onze premier, zo bleek deze week maar weer. Als je je baan verliest of als onzeker is of je je baan kunt behouden, is het uitgeven van geld wel het laatste waar je aan denkt.

Helaas gaat het om steeds meer mensen die zonder werk thuiszitten, 650.000 mensen in totaal. In een halfjaar tijd hebben zo'n 100.000 mensen hun baan verloren. Wij moeten dit tij keren. Wij moeten hier gezamenlijk werk van maken, parlementsbreed. Een belangrijke voorwaarde is het winnen van vertrouwen van bedrijven en burgers. Het sociaal akkoord kan hieraan een goede bijdrage leveren, zoals wij al eerder hebben aangegeven, maar de droom van premier Rutte is deze week doorgeprikt. Bezuinigingen zijn volgens Brussel nodig, zelfs nog meer dan het kabinet voorzag en oplopend tot wel meer dan 6 miljard extra.

Het sociaal akkoord kan dan volgens de minister in beton gegoten zijn of staan als een huis, volgens de bonden wordt de fundering daaronder straks weggeblazen als er extra bezuinigingen gaan plaatsvinden. Hoe ziet de minister dit? Hoe denkt hij de steun van de vakbonden te behouden als tegelijkertijd aan een Brusselse norm moet worden voldaan? Zoals wij al uit de pers vernomen hebben, hebben de fractievoorzitters van zowel de VVD als de PvdA zich hieraan gecommitteerd. Dat lijkt me een groot dilemma voor deze minister. Hoe denkt hij uit deze gordiaanse knoop te komen?

Het is tijd voor dit kabinet om echt wakker te worden. Beëindig de onzekerheid en schep duidelijkheid over de mogelijke extra bezuinigingen! Dan helpt het niet als wij debatten hierover voor ons uit blijven schuiven, zoals vanmiddag ook gebeurde. Daarnaast moet het voor bedrijven weer aantrekkelijk worden om te investeren en personeel aan te nemen. Het is zorgwekkend dat er in het eerste kwartaal van dit jaar bijna 34.000 banen verloren gingen en dat de investeringen van bedrijven fors inzakten. Mede in dat kader heeft de minister vandaag bekendgemaakt dat hij de 300 miljoen die bestemd is om mensen aan het werk te helpen, al dit jaar wil gaan uitgeven als er concrete ideeën zijn. Dat was eigenlijk ook een oproep aan de Kamer.

Ik geef de minister graag zo'n concreet idee mee. Een belangrijke motor van de economie en een bron van werkgelegenheid is het midden- en kleinbedrijf. Veel van deze bedrijven zitten echter in moeilijk vaarwater, niet in de minste plaats doordat het mkb bijna niet aan krediet kan komen. Dat bleek ook uit een monitor die onlangs door de Nederlandsche Bank is bekendgemaakt. De banken scherpen de criteria voor kredietverlening aan. Dit remt de werkgelegenheid. Kansrijke, innovatieve ideeën vanuit het mkb krijgen op die manier geen kans. Daarop doordenkend doe ik het volgende voorstel.

Net als bij de startersbeurs voor jongeren, waarmee enkele gemeenten experimenteren, zouden werklozen met een WW-uitkering voor een beperkte periode aan de slag kunnen gaan bij een bedrijf dat een plan heeft dat het graag wil ontwikkelen. De werklozen zouden hun kwaliteiten daar met behoud van hun uitkering voor een afgebakende periode kunnen inzetten. Dan kan het mes aan twee kanten snijden. Het bedrijf kan op deze manier misschien een kansrijke businesscase ontwikkelen, wat leidt tot werkgelegenheid. De werkloze kan hieraan eventueel een baan overhouden en bovendien de aansluiting bij de arbeidsmarkt behouden. Is de minister bereid om het UWV een dergelijk experiment te laten opzetten om te bekijken of dit een kansrijke optie is om in ieder geval een steentje bij te dragen aan de werkgelegenheid?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november