Inbreng Carola Schouten mbt de Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente

10-10-2013 00:00 10-10-2013 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten met betrekking tot de Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente

Onderwerp:   Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting- en invorderingsrente (Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente)

Kamerstuk:    33 755

Datum:            10 oktober 2013

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met gemengde gevoelens kennisgenomen van het voorstel tot wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting- en invorderingsrente (Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente).

Genoemde leden zien de wijziging van de percentages van de belasting- en invorderingsrente als een verkapte belastingheffing. Zij kunnen de budgettaire doelstelling niet rijmen met de oproep dat belastingplichtigen de belasting- en invorderingsrente kunnen ontlopen. Zou het niet transparanter zijn, zo vragen deze leden, om indien de regering een bepaalde opbrengst wil realiseren, te kiezen voor belastingheffing?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen waarom er wordt gewerkt met verschillende wettelijke rentes (voor handelstransacties en niet-handelstransacties). Zij vragen de regering nader te onderbouwen waarom deze rentepercentages, die in feite niets met belastingheffing te maken hebben, worden gehanteerd.

De leden van de ChristenUnie-fractie constateren dat door het hanteren van verschillende rentetarieven de rechtsvorm van de onderneming bepalend is voor de hoogte van de rente. Vindt de regering dit wenselijk, zo vragen deze leden?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november