Bijdrage Carola Schouten aan het algemeen overleg Aldel

woensdag 18 september 2013 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken aan een algemeen overleg met minister Kamp van Economische Zaken

Onderwerp:   Aldel

Kamerstuk:    32 637

Datum:            18 september 2013

Mevrouw Schouten (ChristenUnie): Voorzitter. We kunnen hier allerlei fundamentele discussies over ons energiebeleid gaan voeren, maar volgens mij is het belangrijk om nu duidelijkheid te krijgen over de toekomst van Aldel en van de werknemers van Aldel. Ik dank de minister in eerste instantie hartelijk voor zijn toelichting. Er wordt nu echt met alle partijen -- dus door de provincie, het ministerie, het bedrijf en de aandeelhouder -- bekeken welke oplossingen mogelijk zijn. Ik snap dat je niet alles wat daar precies gebeurt, in de openbaarheid kunt brengen, maar enkele voorgaande woordvoerders hebben al een paar vragen gesteld en ook ik heb toch behoefte aan iets meer duidelijkheid over het proces.

Vorige week was er al de vraag wanneer de stand van zaken bij Aldel echt duidelijk zou zijn. Er was enige vrees dat het doek al dit weekend zou vallen. Nu wordt er gekeken naar een soort overbrugging of tussenoplossing. Wanneer kan de minister daar meer duidelijkheid over geven? Ik snap dat dat niet op één dag kan aankomen, maar ik wil dit wel ongeveer weten, zodat wij als Kamer weten waar we aan toe zijn en misschien ook nog betrokken kunnen worden bij het meedenken over oplossingsrichtingen.

De minister zei dat een overbruggingsregeling mogelijk is als er voldoende langetermijnperspectief is. Wat zijn precies de criteria voor "voldoende langetermijnperspectief" en wie gaat dat uiteindelijk beslissen? De provincie zit daar immers ook bij. Is dit iets wat uiteindelijk door de minister wordt besloten of heeft de provincie daar ook nog inspraak over? Geef ons dus wat meer handvatten: wat zijn de criteria daarvoor? Hangt het bijvoorbeeld af van de vraag of de minister bij de Europese Commissie nog voet aan de grond krijgt of van de vraag of de door hem voorgestelde regelingen allemaal doorgang vinden? Kortom: geef ons wat meer een kader van wat er mogelijk is!

Tot slot vraag ik de minister of wij in een later stadium een structureler debat kunnen voeren over de toekomst van dit soort bedrijven, want ik denk dat we voor de langere termijn inderdaad naar een structurelere oplossing moeten. Van Aldel was ook al langer bekend dat er problemen waren. Nu is de druk enorm hoog om tot een regeling te komen. Het is goed dat daarnaar wordt gekeken, maar misschien kunnen we hier in de toekomst toch wat meer tijd voor nemen en naar een structurelere oplossing werken.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november