Bijdrage Carola Schouten aan het wetgevingsoverleg Wet maatregelen woningmarkt 2014

28-10-2013 00:00 28-10-2013 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst aan een wetgevingsoverleg met minister Blok voor Wonen en Rijksdienst

Onderwerp:   Wet maatregelen woningmarkt 2014

Kamerstuk:    33 756

Datum:            28 oktober 2013

Mevrouw Schouten (ChristenUnie): De minister heeft ons een tweetal brieven toegezegd met schriftelijke antwoorden die voor ons cruciaal zijn voor onze totale beoordeling, los van de amendementen die wellicht nog zullen worden ingediend. Die brieven willen wij dus graag betrekken bij onze tweede termijn. Dat kan ik nu nog niet doen.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november