Inbreng Carola Schouten t.b.v. Toekomstplannen financiële instellingen ABN AMRO, ASR en SNS REAAL

14-11-2013 00:00 14-11-2013 00:00

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Financiën ten behoeve van Toekomstplannen financiële instellingen ABN AMRO, ASR en SNS REAAL 

Onderwerp:   Toekomstplannen financiële instellingen ABN AMRO, ASR en SNS REAAL 

Kamerstuk:    32 013

Datum:            14 november 2013

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van de brief over de toekomstplannen met de financiële instellingen ABN AMRO, ASR en SNS REAAL. Genoemde leden zijn met het kabinet van mening dat het wenselijk is dat de drie genoemde financiële instellingen op termijn terug naar de markt gebracht worden, mits aan de noodzakelijke randvoorwaarden hiervoor is voldaan. Deze leden hebben een aantal vragen.

De leden van de ChristenUnie-fractie zijn benieuwd naar de reactie van DNB en AFM op de toekomstplannen. Kan het kabinet aangeven of DNB en AFM ook alternatieven hebben aangedragen voor een beursgang, zoals die nu door het kabinet als beste optie wordt voorgesteld?

De leden van de ChristenUnie-fractie lezen dat er momenteel weinig tot geen belangstelling is voor overname van of fusie met ABN AMRO. Tegelijkertijd houdt het kabinet deze optie open. Kan het kabinet aangeven of zij verwacht dat deze belangstelling nog zal toenemen en wat is daarvoor nodig, vragen genoemde leden.

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met instemming kennisgenomen van het gebruik van het besliskader dat door de parlementaire onderzoekcommissie privatisering en verzelfstandiging overheidsdiensten van de Eerste Kamer is opgesteld. De leden van de ChristenUnie-fractie lezen dat in stap vijf van het besliskader wordt geëvalueerd of de vooraf vaststelde doelen zijn behaald. Kan het kabinet aangeven op welk moment deze doelen definitief zullen worden vastgesteld en hoe de Kamer daarbij wordt betrokken?

De leden van de ChristenUnie-fractie hechten aan een scheiding van risicovolle handelsactiviteiten van de nutsbankactiviteiten. Kan het kabinet aangeven in hoeverre deze scheiding, zoals ook bepleit door de Commissie Wijffels, vorm wordt gegeven bij de privatisering van ABN AMRO?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of en hoe het kabinet de klantenbelangen en werknemersbelangen mee wil laten wegen in de besluitvorming over privatisering.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of het kabinet ook van plan is andere partijen, naast DNB, te betrekken bij de beoordeling of er sprake is van voldoende stabiliteit voor een verkoop.

De leden van de ChristenUnie-fractie of het kabinet ook gekeken heeft naar ervaringen/lopende trajecten rond de privatisering van banken die in de afgelopen jaren (deels) zijn genationaliseerd.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november