Bijdrage Carola Schouten aan het wetgevingsoverleg Belastingplan 2014 c.a.

04-11-2013 00:00 04-11-2013 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Financiën aan een wetgevingsoverleg met staatssecretaris Weekers van Financiën

Onderwerp:   Belastingplan 2014 c.a.

Kamerstuk:    33 752

Datum:            4 november 2013

Mevrouw Schouten (ChristenUnie): Voorzitter. Dank voor de constructieve beantwoording van de staatssecretaris en voor al het werk van de ambtenaren. Zij hebben al bijna 60 pagina's schriftelijke beantwoording achter de rug. Dat heeft gezorgd voor veel duidelijkheid, waardoor dit overleg in een redelijk rap tempo kon plaatsvinden. Dank ook voor de toezegging van de staatssecretaris dat hij op een aantal punten nog terug zal komen in zijn brief, met name op het punt van het stamrecht, propaan, decentrale energie en leidingwater. Dit zijn allemaal punten die op ons lijstje staan en waarover wij graag nadere informatie ontvangen.

Ten aanzien van de anbi's dank ik de staatssecretaris voor zijn aanbod om een aantal voorbeelden door te geven -- ik zal dat zeker doen -- van gevallen waarin de status is komen te vervallen. Wij willen graag meer duidelijkheid over de precieze wegingscriteria. Die zijn mij namelijk nog niet helder en ik vind het wel van belang om dit helder te krijgen. Wij zullen hier zeker op terugkomen.

Ik heb nog twee vragen over de schenkingsvrijstelling. Ik snap de ratio achter een aantal keuzes niet. Ik krijg daarover graag wat meer duidelijkheid. Wanneer wordt de schenkingsvrijstelling gebruikt voor de restschuld? De restschuld moet zijn ontstaan voor 29 oktober 2012. Ik snap dat er altijd een datum geprikt moet worden, maar wat is de gedachte achter deze datum? Krijg je dan geen rare grensgevallen? Die heb je natuurlijk altijd met zo'n maatregel, maar waarom is er gekozen voor deze datum? Hoe gaan wij om met al die mensen die hun huis net daarvoor hebben verkocht maar nog diep in de problemen zitten door een restschuld? Ik hoop dat de staatssecretaris hierover wat meer duidelijkheid kan geven.

Wij hadden ook gevraagd of die €100.000 over een wat langere periode uitgesmeerd zou kunnen worden, maar wel ten gunste van één ontvanger. Hoe staat de staatssecretaris tegenover het voorstel om die €100.000 bijvoorbeeld over drie jaar te kunnen uitsmeren? Ik kan mij voorstellen dat iemand niet meteen een ton op de plank heeft liggen, maar misschien wel wat meer ruimte heeft over een periode van drie aaneensluitende jaren. Ik hoor graag hoe de staatssecretaris tegenover een dergelijk voorstel staat.

De heer Dijkgraaf is al weg. Hij was zwaar teleurgesteld dat al zijn vragen schriftelijk waren beantwoord. Hij had hier dus niet meer heel veel in te brengen. Misschien kunnen de volgende keer voor de vorm een aantal vragen onbeantwoord worden gelaten. Dan was hij hier misschien nog aanwezig geweest en hadden we nog van zijn gezelschap kunnen genieten.

De voorzitter: Ik weet niet of dat een goed idee is, want we willen allemaal natuurlijk wel zo efficiënt mogelijk vergaderen.

Mevrouw Schouten (ChristenUnie): Het is wel echt opmerkelijk dat al zijn vragen beantwoord waren, waardoor hij niets meer had in te brengen in het debat.

De heer Van Ojik (GroenLinks): Dat is toch een compliment?

Mevrouw Schouten (ChristenUnie): Dat is misschien een compliment, maar het is wel fijn als je nog iets te discussiëren of in te brengen hebt. Dat was nu echt heel minimaal. Ik meen dit dus serieus.

De voorzitter: Ik neem aan dat daar rechts van mij naar is geluisterd. Mijnheer Omtzigt, hebt u hier een vraag over?

De heer Omtzigt (CDA): Nee, maar ik vind die opmerking van de heer Dijkgraaf wel serieus, want ik vind het belangrijk dat de punten waarover je van gedachten wilt wisselen, aan de orde komen. Ik sluit mij graag aan bij mevrouw Schouten met betrekking tot haar vragen over het spreiden en over de datum die zij daarvoor noemde. Die vraag lag hier echter al van meerdere partijen. Misschien mag ik via haar een vraag stellen. Natuurlijk is er geen opbrengst, omdat de schulden voor die datum niet onder het restschuldcriterium vallen en dus niet meer aftrekbaar zijn als er sprake is van een gift, maar staatssecretaris, strijk over uw hart! Die groep zit namelijk net zo in de problemen als de mensen die daarna die schulden zijn aangegaan. Overweeg dus een nota van wijziging waarin wordt geregeld dat ook deze groepen gebruik kunnen maken van de schenking. Dat is eigenlijk een soort hartenkreet.

Mevrouw Schouten (ChristenUnie): Dat is dus een vraag die via mij naar de staatssecretaris moet gaan. Dat was ook de insteek van mijn vraag. Die groep wordt net zo hard getroffen door de restschuldproblematiek, kan nu misschien niet doorstromen op de koopmarkt en zit nu waarschijnlijk in een huurwoning of iets dergelijks. Ik ben dus benieuwd naar de mogelijkheid om die groep nog tegemoet te komen. Kan de staatssecretaris aangeven hoe hij daar handen en voeten aan kan geven?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november