Bijdrage Carola Schouten aan het VAO Armoede- en schuldenbeleid (AO d.d. 27/11)

04-12-2013 00:00 04-12-2013 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid   

Onderwerp:   VAO Armoede- en schuldenbeleid (AO d.d. 27/11)

Kamerstuk:    24 515

Datum:            4 december 2013

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik wil twee moties indienen.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat eerdere initiatieven om tot een systeem te komen voor het vroegtijdig signaleren van schulden op privacyproblemen zijn gestrand;

overwegende dat de staatssecretaris als alternatief nu de mogelijkheid onderzoekt om het BKR uit te breiden zodat een vindplaats voor schulden ontstaat;

van mening dat er vroegtijdig duidelijkheid moet ontstaan over de privacyaspecten van dit voorstel;

verzoekt de regering om met het College bescherming persoonsgegevens (CBP) alsmede het BKR en betrokken partijen te overleggen over de privacyaspecten van het voorstel om duidelijkheid te krijgen over eventuele belemmeringen;

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Schouten. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 273 (24515).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten alleen bepalingen bevat over de hoogte van de te berekenen incassokosten, maar dat er geen relatie wordt gelegd met de kwaliteit van de incassohandeling;

overwegende dat mensen door een gebrek aan kwaliteit en hoge kosten bij incasso's onnodig dieper in de schulden raken;

van mening dat de kwaliteit en de berekende kosten bij incasso's in verhouding tot elkaar moeten staan om oplopende schulden te voorkomen;

van mening dat bijvoorbeeld het uitsluiten van buitengerechtelijke kosten voor standaardaanmaningen of het omschrijven van buitengerechtelijke handelingen die voor een aparte vergoeding in aanmerking komen hieraan kunnen bijdragen;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe deze genoemde maatregelen kunnen worden opgenomen in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en hiertoe in het voorjaar met concrete voorstellen te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Schouten. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 274 (24515).

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):
Voorzitter. Wat de laatste motie betreft, begrijp ik dat de staatssecretaris nog met staatssecretaris Teeven hierover overleg heeft. Ik hoop dat ze dat daarbij aan de orde kan stellen.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november