Bijdrage Carola Schouten aan het algemeen overleg Eurogroep / Ecofin Raad

donderdag 23 april 2015 13:23

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Financiën aan een algemeen overleg met minister Dijsselbloem van Financiën en staatssecretaris Wiebes van Financiën

Onderwerp:   Eurogroep/Ecofin Raad

Kamerstuk:    21 501 – 07

Datum:           23 april 2015

Mevrouw Schouten (ChristenUnie): Voorzitter. Ook mijn lijstje is een beetje voorspelbaar: eerst Griekenland, dan de belastingontwijking en dan ook nog het Junckerfonds. Het lijkt erop dat er in de afgelopen twee maanden, sinds het akkoord van 24 februari, ontzettend weinig is gebeurd. Eind van deze maand moet Griekenland met nieuwe hervormingsmaatregelen komen, terwijl er nog helemaal niets ligt. We kunnen ook niet zeggen dat de financiële situatie in Griekenland steeds rooskleuriger wordt. De Griekse regering schraapt het geld per decreet overal vandaan om salarissen en pensioenen te kunnen betalen, althans die poging waagt ze. Ondertussen is de Griekse economie na een korte opleving eind vorig jaar tot stilstand gekomen. Er worden geen investeringen gedaan. De privatiseringen zijn gestopt. De banken komen steeds geld te kort. De regering-Tsipras maakt niet de indruk een idee te hebben hoe het dan wel moet. De minister gaf afgelopen dinsdag aan dat hij iets meer vooruitgang zag in de besprekingen. Dat klinkt erg zuinig. Welke vooruitgang ziet de minister dan? Wij zitten niet achter de schermen, maar tot nu toe is er op papier in ieder geval nog niets doorgekomen richting wie dan ook.

Belangrijker is de vraag wat hij zo meteen richting de Grieken gaat doen. Gaat hij de druk opvoeren, zoals hij eerder ook al heeft gedaan? Er zal morgen geen akkoord komen, maar wat zijn de consequenties als de deadline voor een akkoord over het alternatieve pakket wordt verschoven naar de eurogroep van 11 mei, zoals inderdaad werd gesuggereerd door de heer Moscovici?

De uitkering van de laatste tranche kan pas plaatsvinden als de instituties op basis van een voortgangsmissie een positief oordeel geven over de implementatie van maatregelen die nog bekendgemaakt moeten worden. Is het dan reëel dat Griekenland voor 1 juli die 7 miljard kan krijgen? Hoelang houdt Griekenland dit nog vol? De minister heeft zelf ook gezegd dat alle potjes op een gegeven moment wel zijn omgekeerd. Wat is het scenario, als de ECB de Griekse banken klem zet en de Griekse overheid niet meer kan voldoen aan haar betalingsverplichtingen? Wat is de inschatting van de minister? Ik denk dat dit wel het moment is om open kaart te spelen. Op deze manier rondjes om elkaar heen blijven draaien schiet ook niet op, dat hebben we ook wel gezien.

Wat gebeurt er als Griekenland straks met maatregelen komt die toch weer halfhalf zijn? Ik voorzie een scenario dat het toch weer met een lijstje komt waarvan we allemaal wel kunnen bedenken dat het ook niet het ei van Columbus is. Gaat de minister dat dan accepteren of worden er mogelijk andere consequenties aan verbonden? Hierover hoor ik graag meer.

Er worden in Europees verband goede stappen gezet om belastingontwijking tegen te gaan. Het voorstel voor automatische informatie-uitwisseling over rulings tussen landen is volgens ons een belangrijke voorwaarde voor dat proces. Nederland zegt voorop te lopen bij de maatregelen die de transparantie vergroten. Tegelijkertijd ligt het vergrootglas nog steeds op Nederland. Dat lijkt tegenstrijdig. Mag ik ervan uitgaan dat Nederland onvoorwaardelijk alle steun zal verlenen aan de uitvoering van het actieplan van de Commissie en dat het daarin voorop zal lopen, zoals het zegt? Wat ons betreft zou dat uiteraard verenigbaar moeten zijn met het principe van subsidiariteit en zou de Commissie zich niet moeten bemoeien met de hoogte van de belastingtarieven. Binnen die context zou ik graag willen dat het kabinet alle medewerking biedt om hier wat aan te doen.

Er is al genoeg ophef geweest over het Junckerplan, dat bijna in schoonheid lijkt te gaan sterven. Mijn fractie is ook niet blij met de funding van het fonds. Er wordt gezegd dat daarvoor de middelen voor onderzoek of innovatie ingezet kunnen worden. Is het kabinet ook enthousiast over deze manier om het fonds te vullen? Volgens ons zouden we daar inderdaad erg terughoudend in moeten zijn. Als het niet op deze manier gebeurt, wat zijn dan de alternatieven? Of is het een plan dat groots is aangekondigd, maar uiteindelijk niet zo veel voorstelt?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november