Bijdrage Carola Schouten aan het voortgezet algemeen overleg Belastingdienst (AO d.d. 21/05)

04-06-2015 00:00 04-06-2015 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Financiën aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Wiebes van Financiën

Onderwerp:   VAO Belastingdienst (AO d.d. 21/05)

Kamerstuk:    31 066

Datum:           4 juni 2015

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):
Voorzitter. We hebben tijdens het algemeen overleg uitvoerig gesproken over de 5.000 werkplekken die op termijn bij de Belastingdienst verdwijnen. We hebben de staatssecretaris gevraagd om rekening te houden met de gebieden waar de werkgelegenheid niet dik is gezaaid en te kijken naar mogelijkheden om deze regio's te ontzien. In dat kader zal de heer Groot zo meteen, mede namens mij, een motie indienen.

Hiernaast hebben we ook gesproken over de beslagvrije voet en over het feit dat het bij de Belastingdienst nog steeds niet goed gaat. Vandaar dat ik de volgende motie indien.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Nationale ombudsman de Belastingdienst meerdere keren op de vingers heeft getikt voor het niet of onvoldoende respecteren van de beslagvrije voet;

constaterende dat de overheid van ieder ander vraagt de beslagvrije voet bij in- en terugvordering te respecteren;

overwegende dat belastingplichtigen met schulden door het onwettig invorderen van de Belastingdienst nog verder in de financiële problemen kunnen komen;

van mening dat de Belastingdienst, zoals iedere andere schuldeiser, de beslagvrije voet moet respecteren;

verzoekt de regering, de aanbevelingen van de Nationale ombudsman, zoals het aanpassen van de Leidraad Invordering, uit te voeren;

verzoekt de regering tevens, nu eindelijk prioriteit te geven aan het zorgdragen voor een vereenvoudiging van de vaststelling en een correcte uitvoering van de beslagvrije voet door de Belastingdienst en de daartoe benodigde maatregelen voor het einde van dit jaar in te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Schouten en Omtzigt. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 238 (31066).

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):
Ik heb de woorden "nu eindelijk" erin gezet, omdat deze discussie al meer dan twee jaar speelt. Nogmaals, als we van anderen vragen om de beslagvrije voet te respecteren, dan zou de overheid de eerste moeten zijn die dat zelf doet. Ik geef de staatssecretaris nog wat tijd. Gebruik die nuttig!

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november